Projekt Preference veřejné hromadné dopravy a přestupní uzel noční dopravy Lazarská

Ing. Ondřej Vavrda, absolvent studentského projektu X1PH Preference veřejné hromadné dopravy, věnoval své závěrečné práce tématu přestupních vazeb v nočním provozu Pražské integrované dopravy. Zejména se zaměřil na centrální přestupní uzel Lazarská, který v té době ještě nebyl rekonstruován do své současné podoby.


Preference veřejné hromadné dopravy

X1PH/X2PH | studentský projekt Ústavu dopravních systémů


V bakalářské práci z roku 2010 s názvem Organizace PID v dopravním uzlu Lazarská navrhl nové stavební i organizační uspořádání tohoto uzlu, které mělo předpoklady pro zrychlení průjezdu tramvají přes křižovatku Lazarská – Spálená. Navrhované řešení mělo potenciál zlepšit přestupní vazby v denním provozu i podmínky pro zajišťování centrálního přestupu mezi tramvajovými linkami v nočním provozu. Svým řešením také kladl důraz na zvýšení bezpečnosti cestujících a možnost bezbariérového přístupu na zastávky.

V diplomové práci z roku 2012 s názvem Návrh dopravního režimu na křižovatce Lazarská. Ačkoli primárním cílem bylo zkvalitnění tramvajového nočního provozu, pro nějž je křižovatka Lazarská stěžejním uzlem, ve své práci řešil i denní provoz a přestupní vazby na metro i autobusy. Při řešení organizace nočního provozu se mu podařilo poměrně jednoduchými úpravami zřídit nové návaznosti v několika dalších místech sítě PID a zvýšit kapacitu některých nočních tramvajových linek. Podařilo se mu například zkrátit reálný traťový interval na Smetanově nábřeží na polovinu a zcela zjevně zvýšit plynulost a přesnost provozu tramvají směřujících od zastávky Lazarská. Při návrhu informačního systému v přestupním uzlu mimo jiné navrhl i jeho vybavení schématem linkového vedení nočního provozu. Tento zdánlivý, ale velmi užitečný detail Dopravní podnik následně v praxi realizoval a dle návrhu Ondřeje Vavrdy schéma nočního provozu do přestupního uzlu skutečně umístil.

Původní podoba centrálního přestupního bodu nočních tramvajových linek v Lazarské ulici.

Velmi kvalitní závěrečná práce značnou měrou přispěly k tomu, že byl student následně přijat do Dopravního podniku hl. m. Prahy, kde v současné době řeší linkové vedení při krátkodobých výlukách tramvajového provozu.