Rozprava a SDZ na K612

Rozprava a SDZ na K612

V pátek 30. září 2022 pořádal ústav dopravních systémů rozpravu doktoranda Ing. Václava Laudy a státní doktorskou zkoušku doktorandů Ing. Romana Dostála a Ing. Petra Richtera. Všichni doktorandi představili zajímavé oblasti výzkumu v různých oborech, od poptávky po veřejné dopravě v závislosti na kvalitě přepravní nabídky, přes využití velkých dat pro čtyřfázovou prognózu dopravu, po klasifikaci pohybu vozidel využitím dat z automatických detektorů registračních značek. Závěrem rozpravy bylo doporučení pokračovat ve studiu, obě SDZ byly hodnoceny stupněm “prospěl s vyznamenáním”. Všem třem doktorandům gratulujeme a přejeme hodně zdaru při tvorbě disertačních prací!

Čti dál

Konference VOD 2020: 1. informace pro účastníky i přednášející

Konference VOD 2020: 1. informace pro účastníky i přednášející

V termínu 12.-13.10.2020 proběhne v Bratislavě další ročník konference “Verejná osobná doprava”, jejíž partnerem je i ČVUT FD prostřednictvím Ústavu dopravních systémů. Tématy letošního ročníku jsou:

  • dopravní politika do roku 2025 s výhledem na období do roku 2040,
  • standardy dopravní obslužnosti, udržitelná mobilita a veřejné soutěže ve VHD
  • dopravní infrastruktura a dopravní prostředky pro VHD
  • integrované dopravní systémy a nové trendy ve VHD

Podrobný program a důležité termíny pro účastníky i zájemce o publikaci příspěvku jsou k dispozici zde: VOD2020 – 1. informace.

Setkání Klubu U Doktora

Setkání Klubu U Doktora

V pondělí 13.1. proběhlo další z neformálních setkání Klubu U Doktora. Schůzku zahájil Ing. Pavel Purkart, který ostatní studenty doktorského studia našeho ústavu provedl svou cestou k úspěšnému složení SDZ.

Dalším bodem programu bylo seznámení s aktuálními informacemi z oddělení pro vědu a výzkum.

Nechyběla ani již tradiční neformální diskuse s vedoucím ústavu, kde byl tentokrát podrobně probrán a proprán připravovaný nový řád doktorského studia.  

Čti dál

SŽDC a Praha chystá budoucí podobu přestupního bodu Praha – Veleslavín

SŽDC a Praha chystá budoucí podobu přestupního bodu Praha – Veleslavín

Přestupní terminál Praha – Veleslavín, který je mimo jiné důležitým bodem propojení centra města a Letiště Václava Havla Praha, dostává svoji budoucí podobu. V architektonické soutěži vypsané ve spolupráci SŽDC a IPR Praha vyhrálo se svým návrhem architektů Dalibora Hlaváčka a Zuzany Kučerové studio Idhea. Studia Idhea konzultačně na návrhu spolupracovalo i s Martinem Jacurou a Tomášem Javoříkem z Ústavu dopravních systémů. V rámci návrhu jsou respektovány i principy a pravidla Standardů zastávek PID, koncepčního dokumentu hl. m. Prahy pro oblast zastávek, stanic a přestupních bodů veřejné dopravy, na kterém se rovněž Ústav dopravních systémů podílel.

Čti dál

“Využití analýzy obrazu při tvorbě mikrosimulačních dopravních modelů” je téma pro Petra Richtera

“Využití analýzy obrazu při tvorbě mikrosimulačních dopravních modelů” je téma pro Petra Richtera

Petr Richter je další z nových doktorandských posil týmu Ústavu dopravních systémů. Sběrem dat a sledováním dopravního proudu se zabývá po celou dobu svého působení na fakultě, a tak se v rámci svého doktorského studia rozhodl věnovat, pod vedením školitele Ing. Marka Kalika, Ph.D., a školitele specialisty Ing. Bc. Petra Kumpošta, Ph.D., možnostem strojové analýzi video záznamů k získávání dat o dopravním proudu. A co Petr říká o volbě téma tématu disertace a svém doktorském studiu?

Čti dál

“Využití BigDat pro prognózu dopravy” je téma pro Romana Dostála

“Využití BigDat pro prognózu dopravy” je téma pro Romana Dostála

Roman Dostál, jeden z nových doktorandů na Ústavu dopravních systémů, se v rámci své disertační práce bude zabývat z jedním z fenoménů současnosti, a to využitím tzv. BigDat pro plánování dopravy. Ve své vědeckovýzkumné činnosti se chce zaměřit na nalezení adekvátní kombinace vhodně zvolených “velkých dat” a jejich validaci za využití dopravních průzkumů jako kalibračních prostředků pro čtyřfázovou prognózu dopravy a tvorby pravděpodobnostního modelu v dopravě.

Čti dál

“Identifikace kritických prvků dopravní infrastruktury s ohledem na pohyb složek IZS” je téma pro Nikol Douskovou

“Identifikace kritických prvků dopravní infrastruktury s ohledem na pohyb složek IZS” je téma pro Nikol Douskovou

Nikol Dousková nastoupila na doktorské studium v únoru 2019 po absolvování magisterského studia v oboru DOS. Doktorandka školitelky Ing. Zuzany Čarské, Ph.D. a školitele specialisty Ing. Bc. Petra Kumpošta, Ph.D. si jako téma své disertační práce vybrala “Identifikace kritických prvků dopravní infrastruktury s ohledem na pohyb složek IZS”.

Proč jste se rozhodla pro doktorské studium?

Dlouho jsem váhala, zda nastoupit na doktorské studium, ale nakonec mě asi přesvědčil přístup mého školitele specialisty, který se mnou s velkým nadšením probíral různá témata k disertační práci a byl přesvědčen o tom, že studium dokončím. Jeho důvěra pro mě byla motivující.

Co Vás vedlo k volbě Vašeho tématu?

Rozhodla jsem se pro toto téma, protože se zabývá problematikou, která je pro společnost důležitá. A pokud závěry mé práce budou moci přispět pro zlepšení dojezdů IZS, tak budu maximálně spokojená.  

Na co se v rámci studia těšíte a z čeho máte naopak obavy?

Těším se na nové zkušenosti a zajímavé informace, které se mi snad povede získat pro zpracování mé disertace. Naopak obavy mám, asi jako každý nováček, skoro ze všeho. Od prošvihnutých termínů, přes všechny zkoušky, až po státnice a disertační práci. Pokazit toho můžu ještě hodně. 🙂 

“Pracujte v týmu a užijte si to!” Tomáš Javořík a Karel Trojan představili svojí cestu k Ph.D.

“Pracujte v týmu a užijte si to!” Tomáš Javořík a Karel Trojan představili svojí cestu k Ph.D.

V pondělí 25.3.2019 již podruhé otevřel “Klub U Doktora”, místo neformálního pravidelného setkávání studentů doktorského studia, školitelů a ostatních zaměstnanců ústavu. Své obhájené disertace i svojí cestu k titulu Ph.D. představili čerství “doktoři” Tomáš Javořík a Karel Trojan.

Tomáš Javořík, odborný asistent na Ústavu dopravních systémů, představil svojí disertaci na železniční téma “Potenciál kolejové dopravy pro dopravní obsluhu malých územních celků z hlediska technicko provozních parametrů”, kterou mu jako školitel vedl doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. “Nesnažte se disertací spasit svět”, radil Tomáš Javořík současným doktorandům s doporučením, aby si v rámci disertaci vybrali relativně úzké téma, ke kterému je dostatek dat. A dále radí: “Pracujte v týmu a užijte si to!”

Čti dál