Rozprava a SDZ na K612

Rozprava a SDZ na K612

V pátek 30. září 2022 pořádal ústav dopravních systémů rozpravu doktoranda Ing. Václava Laudy a státní doktorskou zkoušku doktorandů Ing. Romana Dostála a Ing. Petra Richtera. Všichni doktorandi představili zajímavé oblasti výzkumu v různých oborech, od poptávky po veřejné dopravě v závislosti na kvalitě přepravní nabídky, přes využití velkých dat pro čtyřfázovou prognózu dopravu, po klasifikaci pohybu vozidel využitím dat z automatických detektorů registračních značek. Závěrem rozpravy bylo doporučení pokračovat ve studiu, obě SDZ byly hodnoceny stupněm “prospěl s vyznamenáním”. Všem třem doktorandům gratulujeme a přejeme hodně zdaru při tvorbě disertačních prací!

Čti dál

Setkání Klubu U Doktora

Setkání Klubu U Doktora

V pondělí 13.1. proběhlo další z neformálních setkání Klubu U Doktora. Schůzku zahájil Ing. Pavel Purkart, který ostatní studenty doktorského studia našeho ústavu provedl svou cestou k úspěšnému složení SDZ.

Dalším bodem programu bylo seznámení s aktuálními informacemi z oddělení pro vědu a výzkum.

Nechyběla ani již tradiční neformální diskuse s vedoucím ústavu, kde byl tentokrát podrobně probrán a proprán připravovaný nový řád doktorského studia.  

Čti dál

“Pracujte v týmu a užijte si to!” Tomáš Javořík a Karel Trojan představili svojí cestu k Ph.D.

“Pracujte v týmu a užijte si to!” Tomáš Javořík a Karel Trojan představili svojí cestu k Ph.D.

V pondělí 25.3.2019 již podruhé otevřel “Klub U Doktora”, místo neformálního pravidelného setkávání studentů doktorského studia, školitelů a ostatních zaměstnanců ústavu. Své obhájené disertace i svojí cestu k titulu Ph.D. představili čerství “doktoři” Tomáš Javořík a Karel Trojan.

Tomáš Javořík, odborný asistent na Ústavu dopravních systémů, představil svojí disertaci na železniční téma “Potenciál kolejové dopravy pro dopravní obsluhu malých územních celků z hlediska technicko provozních parametrů”, kterou mu jako školitel vedl doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. “Nesnažte se disertací spasit svět”, radil Tomáš Javořík současným doktorandům s doporučením, aby si v rámci disertaci vybrali relativně úzké téma, ke kterému je dostatek dat. A dále radí: “Pracujte v týmu a užijte si to!”

Čti dál

Klub U Doktora opět otevře 25. března!

Klub U Doktora opět otevře 25. března!

Klub U Doktora opět otevře v pondělí 25. března, od 17:00 v místnosti A320.

Na úvod Vám svou cestu k doktorátu představí pánové Karel Trojan a Tomáš Javořík, naši čerství Ph.D. Dále budou následovat informace o zahraničních stážích a o doktorském studiu na webu našeho ústavu. Setkání bude samozřejmě ukončeno neformální diskusí.

Zveme všechny doktorandy, zájemce o doktorské studium i členy ústavu!

Premiéra Klubu U Doktora

Premiéra Klubu U Doktora

V pondělí 12. 11. 2018 se uskutečnilo premiérové setkání „Klubu U Doktora“, a byla tak založena nová tradice setkávání studentů doktorského studia, školitelů  a ostatních zaměstnanců ústavu. Na programu prvního setkání byly především prezentace dvou „čerstvých doktorů“, Ing. Václava Novotného, Ph.D., a Ing.Vojtěcha Novotného, Ph.D., kteří se s doktorandy podělili o zkušenosti zprůběhu jejich doktorského studia i z tvorby disertační práce. Do svých vystoupení nezahrnuli pouze vlastní disertační práci a své úspěchy na poli vědy a výzkumu, velmi přínosná byla upozornění na vhodné metody a nástroje k vytvoření rozhodovacího aparátu. Zejména u studentů nejnižších ročníků měla ohlas varování před slepými cestami a věřme, že nezapadlo ani varování předúskalími, jež s sebou nese (byť pro leckoho tolik lákavé) prodlužování studia. V navazující diskusi padaly otázky na grantovou činnost a její význam pro úspěšné absolvování studia, získávání zahraničních zdrojů a dalších podkladů,stranou nezůstala ani problematika publikační činnosti s důrazem na odborná periodika a mezinárodní konference.

Čti dál