Premiéra Klubu U Doktora

V pondělí 12. 11. 2018 se uskutečnilo premiérové setkání „Klubu U Doktora“, a byla tak založena nová tradice setkávání studentů doktorského studia, školitelů  a ostatních zaměstnanců ústavu. Na programu prvního setkání byly především prezentace dvou „čerstvých doktorů“, Ing. Václava Novotného, Ph.D., a Ing.Vojtěcha Novotného, Ph.D., kteří se s doktorandy podělili o zkušenosti zprůběhu jejich doktorského studia i z tvorby disertační práce. Do svých vystoupení nezahrnuli pouze vlastní disertační práci a své úspěchy na poli vědy a výzkumu, velmi přínosná byla upozornění na vhodné metody a nástroje k vytvoření rozhodovacího aparátu. Zejména u studentů nejnižších ročníků měla ohlas varování před slepými cestami a věřme, že nezapadlo ani varování předúskalími, jež s sebou nese (byť pro leckoho tolik lákavé) prodlužování studia. V navazující diskusi padaly otázky na grantovou činnost a její význam pro úspěšné absolvování studia, získávání zahraničních zdrojů a dalších podkladů,stranou nezůstala ani problematika publikační činnosti s důrazem na odborná periodika a mezinárodní konference.

Klub U Doktora, místo setkávání studentů doktorského studia,školitelů  a ostatních zaměstnancůústavu,  bude své brány pravidelněotevírat nejméně jednou za semestr, na jarním setkání se  představí nejen noví absolventi doktorskéhostudia, ale čeká nás též prezentace výstupů vědecko-výzkumné, odborné a publikační činnosti doktorandů našeho ústavu.

Termín bude včas zveřejněn, již teď jste srdečně zváni do „klubu U Doktora“, který s otevřenou náručí a dobrou náladou čeká na vaše prezentace,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *