Martin Jacura: Projekty oboru DOS vám nabízejí práci na tématech s praktickým dopadem a garantují vaši vysokou uplatnitelnost na trhu práce.

Vážené studentky, vážení studenti 2. ročníku bakalářského studijního programu,

v těchto chvílích Vás čeká zásadní rozhodnutí ve Vašem studiu, a to volba svého projektu. Projektu, který ovlivní vaše studium přinejmenším do konce bakalářského studia, projektu, jenž bude formovat vašeodborné směřování a završí jej tématem vaší bakalářské práce. Volte jej odpovědně, protože právě práce v projektu bude po další tři semestry patřit k významné součásti vašeho studia. Ústav dopravních systémů vám nabízí na svých projektech osobní přístup ke každému z vás, kontakt s praxí, spolupráci na odborných a vědecko-výzkumných úkolech. Kolegiální vztah mezi studenty a vedoucími projektů patří k zásadám, na nichž sesnažíme projektově orientovanou výuku stavět.

Projekty oboru DOS (Dopravní systémy a technika) a Ústav dopravních systémů vám nabízejí práci na tématech s praktickým dopadem a garantují vaši vysokou uplatnitelnost na trhu práce.

Z jakých projektů můžete vybírat? Zde se podívejte na přehled studentských projektů v rámci Ústavu dopravních systémů:

Zajímá vás více? Neobávejte se kontaktovat vedoucí projektu, nebo přímo studenty z jednotlivých projektů.

Těšíme se na Vás!
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
vedoucí Ústavu dopravních systémů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *