Nový studentský projekt ve spolupráci s IPR Praha

Ústav dopravních systémů, v rámci zúžení spolupráce se zaměstnavateli absolventů oboru DOS/DS, rozšiřuje nabídku projektů o zcela nový projekt Udržitelná mobilita v Praze, který je zajišťován v užší spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Chcete-li se zapojit do řešení dopravních problémů hlavního města, tento projekt je tu právě pro vás.

Projekt je zaměřený na plánování dopravního systému a přípravu realizace dílčích dopravních projektů v hlavním městě Praze. Důraz je kladen na aplikaci koncepčních, strategických a územně plánovacích dokumentů vprocesu přípravy projektů v dopravě v Praze, případně i s přesahem do tzv.Pražské metropolitní oblasti. Součástí projektu je i aplikace, případnědoplnění znalostí v oblasti urbanismu, životního prostředí, participace, marketingu a projektového řízení. Projekt je zajišťován v užší spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Chcete se zapojit do řešení dopravních problémů hl. m. Prahy? Vyberte si nový studentský projekt Udržitelná mobilita v Praze.