Klub U Doktora opět otevře 25. března!

Klub U Doktora opět otevře 25. března!

Klub U Doktora opět otevře v pondělí 25. března, od 17:00 v místnosti A320.

Na úvod Vám svou cestu k doktorátu představí pánové Karel Trojan a Tomáš Javořík, naši čerství Ph.D. Dále budou následovat informace o zahraničních stážích a o doktorském studiu na webu našeho ústavu. Setkání bude samozřejmě ukončeno neformální diskusí.

Zveme všechny doktorandy, zájemce o doktorské studium i členy ústavu!

Premiéra Klubu U Doktora

Premiéra Klubu U Doktora

V pondělí 12. 11. 2018 se uskutečnilo premiérové setkání „Klubu U Doktora“, a byla tak založena nová tradice setkávání studentů doktorského studia, školitelů  a ostatních zaměstnanců ústavu. Na programu prvního setkání byly především prezentace dvou „čerstvých doktorů“, Ing. Václava Novotného, Ph.D., a Ing.Vojtěcha Novotného, Ph.D., kteří se s doktorandy podělili o zkušenosti zprůběhu jejich doktorského studia i z tvorby disertační práce. Do svých vystoupení nezahrnuli pouze vlastní disertační práci a své úspěchy na poli vědy a výzkumu, velmi přínosná byla upozornění na vhodné metody a nástroje k vytvoření rozhodovacího aparátu. Zejména u studentů nejnižších ročníků měla ohlas varování před slepými cestami a věřme, že nezapadlo ani varování předúskalími, jež s sebou nese (byť pro leckoho tolik lákavé) prodlužování studia. V navazující diskusi padaly otázky na grantovou činnost a její význam pro úspěšné absolvování studia, získávání zahraničních zdrojů a dalších podkladů,stranou nezůstala ani problematika publikační činnosti s důrazem na odborná periodika a mezinárodní konference.

Čti dál