“Pěší proudy v terminálech veřejné hromadné dopravy” je téma pro Jana Kruntoráda

Jan Kruntorád, další z nových doktorandských posil Ústavu dopravních systémů, se bude v rámci svého doktorského studia zabývat problematikou pěších proudů v terminálech veřejné dopravy, a to pod vedením školitele doc. Ing. Lukáše Týfy, Ph.D. A co Honzu vedlo k volbě tohoto tématu?

Proč jsem se rozhodl pro doktorské studium?

Prakticky celý život jsem chodil do školy a nevidím důvod, proč by tomu teď mělo být jinak:) Ti všichni, kdo mi přednášeli a vedli cvičení, se pro mne stávají kolegy, se kterými nyní mohu spolupracovat. Nikoliv pouze na cvičných úlohách, ale i na projektech řešených v praxi.

Co mě vedlo k volbě Vašeho tématu?

K tématu mne paradoxně inspirovalo to, co mne přivádí k šílenství. Neuspořádané davy turistů, maminky s kočárky, cestující s objemnými zavazadly, zmatení strejdové. Ti všichni jsou překážkou všem, kteří se snaží na poslední chvíli doběhnout svůj spoj nebo se jen klidně procházet po centru města. Dále se domnívám, že problematice pěších není věnována taková pozornost jako jiným dopravním módům.

Na co se v rámci studia těším a z čeho mám naopak obavy?

Mou hlavní motivací je především to, že vyzkouším něco nového. Vrásky na čele mi trochu dělají všechny směrnice a předpisy pro doktorské studium. Nerad bych si totiž přidělával starosti kvůli administrativním chybám, že někde zapomenu vyplnit kolonku nebo odevzdat něco včas. Věřím však, že toto riziko se díky kooperaci s ostatními doktorandy podaří téměř eliminovat.