Vyhlášení voleb do Akademického senátu pro období 2020-2022

Po třech letech se opět blíží volby zástupců akademických pracovníků i studentů do Akademického senátu ČVUT FD a “velkého” celouniverzitního Akademického senátu ČVUT. Veškeré informace k volbám do akademického senátu jsou k dispozici na webu fakulty.

Akademický senát ČVUT FD je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty, který je zvolen všemi členy akademické obce v rovných přímých tajných volbách. Je garantem akademických svobod, možností individuálního rozvoje členů akademické obce a růstu odborné a pedagogické úrovně v souladu s evropskou kulturou a ekonomikou. Akademický senát je složen z představitelů akademické obce fakulty – akademických pracovníků a studentů.

webové stránky Akademického senátu ČVUT FD

Akademický senát ČVUT je samosprávným zastupitelským orgánem ČVUT. AS ČVUT volí akademická obec tak, aby každá fakulta v něm byla zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty, vysokoškolské ústavy ČVUT a další součásti ČVUT dohromady třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty.

webové stránky Akademického senátu ČVUT