“Využití analýzy obrazu při tvorbě mikrosimulačních dopravních modelů” je téma pro Petra Richtera

Petr Richter je další z nových doktorandských posil týmu Ústavu dopravních systémů. Sběrem dat a sledováním dopravního proudu se zabývá po celou dobu svého působení na fakultě, a tak se v rámci svého doktorského studia rozhodl věnovat, pod vedením školitele Ing. Marka Kalika, Ph.D., a školitele specialisty Ing. Bc. Petra Kumpošta, Ph.D., možnostem strojové analýzi video záznamů k získávání dat o dopravním proudu. A co Petr říká o volbě téma tématu disertace a svém doktorském studiu?

Proč ses rozhodl pro doktorské studium?

Pro Ústav dopravních systémů pracuji již od 3. semestru bakalářského studia a tudíž možný nástup na doktorské studium se nabízel po celou dobu mého studentského působení na fakultě. Nabídka zůstat pracovat na fakultě a v rámci této spolupráce nastoupit na doktorském studium mě definitivně přemluvila k tomu zůstat. Zázemí fakulty, práce spojená s disertací a super kolektiv v rámci Ústavu dopravních systémů je pro mě skvělý způsob jak zároveň skloubit obživu, studium a zábavu. 

Co Tě vedlo k volbě tématu disertace?

Sběrem dat a sledováním dopravního proudu se zabývám po celou dobu mé pracovní kariéry na fakultě. Vždy mě zajímalo jak tato nasbíraná data dále využívat. Mé téma disertační práce se zrodilo v momentě, kdy doktor Kumpošt přišel s myšlenkou zkusit využívat strojovou video analýzu k získávání dat o dopravním proudu, která se v terénu ručním sčítáním nasbírat nedají a následně tato data využívat ke kalibraci mikro simulačních modelů či novému způsobu výpočtu kapacit křižovatek. Nápad využít moderní metody ke sběru dat, která málokdo může nasbírat a následné zkoumání, zda se tato data dají reálně využít byl příslibem náročné avšak zajímavé práce.

Na co se v rámci studia těšíš a z čeho máš naopak obavy?

Informací o tom jak doktorské studium probíhá, jak publikovat, jak hledat konference a psát články a vše kolem vědeckého “života” mám velmi málo, tudíž z těchto věcí plynou samozřejmě mé obavy, ale i ono těšení se na poznání spousty nových věcí. Cesta je to prý dlouhá a krkolomná a mým cílem je když už ne uspět, tak alespoň neudělat ostudu Ústavu dopravních systémů. 🙂