Pozvánka na exkurzi rekonstrukce traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.

Pozvánka na exkurzi rekonstrukce traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.

Doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D., Vás zve na exkurzi staveniště rekonstrukce traťového úseku Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží v pátek 1.11.2019.

Součástí exkurze bude zejména úvodní prezentace stavby a komentovaná prohlídka stavby v úseku Zahradní Město – Vršovice. Sraz účastníků je v 8:50 na autobusové zastávce Korytná (směr z centra). Délka exkurze je odhadována cca na 3 hodiny. Protože potřebujeme vědět počet účastníků exkurze předem, je třeba se na exkurzi přihlásit prostřednictvím systému KOS (záložka “Jednorázové akce”) do 28.10.2019. Budeme se těšit!

Ústav dopravních systémů opět pořádá školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Ústav dopravních systémů opět pořádá školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Ústav dopravních systémů již tradičně v podzimním termínu pořádá školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací.

Školení pro nové auditory bezpečnosti pozemních komunikací proběhne 30.10.-1.11.2019. Pro pravidelné školení stávajících auditorů můžete využít termín 30.-31.10.2019 a 5.-6.12.2019.

Podrobnější informace najdete na stránce školení APBK.

Státní závěrečné zkoušky pro bakaláře úspěšně za námi

Státní závěrečné zkoušky pro bakaláře úspěšně za námi

Státní závěrečné zkoušky pro bakaláře se u komisí ústavu dopravních systémů konaly ve třech blocích. Nejprve v úterý 10. září zasedala Komise pro železniční infrastrukturu a provoz pod vedením doc. Týfy, poté zasedala Komise pro pozemní komunikace a provoz v pátek 13. září pod vedením doc. Neubergové a v pondělí 16. září pod vedením doc. Čarského a ve dnech 17. – 18. září zasedala v Děčíně Komise pro Pracoviště Děčín pod vedením doc. Čarského. Tajemníky komisí byli Dr. Javořík a Dr. Padělek.

Čti dál

Exkurze na přestavbu železničního uzlu Stuttgart a výstavbu navazující vysokorychlostní tratě do Ulmu 15. května 2019

Exkurze na přestavbu železničního uzlu Stuttgart a výstavbu navazující vysokorychlostní tratě do Ulmu 15. května 2019

Milí čtenáři, v následujícím textu na vás čeká zajímavé čtení shrnující průběh exkurze na přestavbu železničního uzlu a navazující vysokorychlostní tratě u našich západních sousedů. Zprávu, doplněnou bohatou fotodokumentací, pro vás připravil přímý účastník a hlavní organizátor celé akce – doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

Na základě osobních kontaktů se zaměstnancem společnosti DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH, která byla účelově založena pro zajištění přípravy a realizace vysokorychlostní tratě Stuttgart – Ulm v Německu, jsem se rozhodl uspořádat exkurzi na tuto stavbu pro studenty a kolegy z ČVUT v Praze Fakulty dopravní. Vzhledem ke vzdálenosti Stuttgartu od Prahy a jeho dostupnosti z ČR by byla vhodnější akce vícedenní, nicméně z důvodu náročného zajišťování ubytování v místě pro velký počet účastníků a jeho vysoké ceně jsem se nakonec rozhodl koncipovat akci jako jednodenní s přepravou smluvním autobusem.

Čti dál

Zóna sdílení názoru opět 24. dubna 2019!

Zóna sdílení názoru opět 24. dubna 2019!

Ústav dopravních systémů K612 a IPR Praha pořádají druhý společný workshop IPR Praha a Fakulty dopravní “Zóna sdílení názoru” pro všechny zájemce o problematiku dopravy nejen v Praze a okolí.

Workshop se bude konat ve středu 24. dubna 2019 od 16:30 hod v budově FD v Horské 3 v místnosti A349. K řešení je navrženo několik témat – “Řešení křižovatky na Výtoni“, “Využití stropu odbavovací haly hlavního nádraží” nebo “Terminály P+R“. Další téma vzejde z hlasování na Facebooku FD, kde je možné navrhnout další náměty k řešení.

Čti dál

Exkurze na výstavbu vysokorychlostní tratě Stuttgart – Ulm

Exkurze na výstavbu vysokorychlostní tratě Stuttgart – Ulm

Ústav dopravní systémů organizuje ve středu 15.5.2019 exkurzi na výstavbu vysokorychlostní tratě Stuttgart – Ulm. Součástí exkurze bude kromě samotné návštěvy staveniště i přednášky zástupců společnosti DB o projektu vysokorychlostí tratě Stuttgart – Ulm a o zavádění digitálního stavědla DSTW ETCS na síti DB Netz.

Podrobný program exkurze a podmínky přihlášení

Pro bližší informace kontaktujte organizátora exkurze doc. Ing. Lukáše Týfu, Ph.D. (tyfal@fd.cvut.cz)

“Pracujte v týmu a užijte si to!” Tomáš Javořík a Karel Trojan představili svojí cestu k Ph.D.

“Pracujte v týmu a užijte si to!” Tomáš Javořík a Karel Trojan představili svojí cestu k Ph.D.

V pondělí 25.3.2019 již podruhé otevřel “Klub U Doktora”, místo neformálního pravidelného setkávání studentů doktorského studia, školitelů a ostatních zaměstnanců ústavu. Své obhájené disertace i svojí cestu k titulu Ph.D. představili čerství “doktoři” Tomáš Javořík a Karel Trojan.

Tomáš Javořík, odborný asistent na Ústavu dopravních systémů, představil svojí disertaci na železniční téma “Potenciál kolejové dopravy pro dopravní obsluhu malých územních celků z hlediska technicko provozních parametrů”, kterou mu jako školitel vedl doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. “Nesnažte se disertací spasit svět”, radil Tomáš Javořík současným doktorandům s doporučením, aby si v rámci disertaci vybrali relativně úzké téma, ke kterému je dostatek dat. A dále radí: “Pracujte v týmu a užijte si to!”

Čti dál

Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Začátkem února 2019 se na ústavu dopravních systémů uskutečnilo dvoudenní pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací k prodloužení platnosti povolení k výkonu činnosti dle § 18j odst. 4 zákona 13/1997 Sb. v platném znění, kterého se zúčastnilo 6 stávajících činných auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Přednášky v rámci školení předneslo 6 odborníků z praxe a 2 odborníci ze školícího pracoviště. Vlastní přednášky doprovázela bohatá diskuse mezi přednášejícími a posluchači.

Zóna sdílení názoru – poprvé, ale jistě ne naposledy

Zóna sdílení názoru – poprvé, ale jistě ne naposledy

Na sv. Barborku (4.12.2018) se v CAMPu uskutečnil první workshop “Zóna sdílení názoru”, tedy setkání studentů ČVUT FD a zaměstnanců Institutu rozvoje a plánování hlavního městaPrahy (IPR). Po krátkém úvodu, představení IPRu a vysvětlení celkového konceptu práce na workshopu se studenti rozdělili do 4 tematických pracovních skupin: Metro S, Humanizace SJM, Cyklistika a Vize mobility pro Prahu po roce 2030. Po hodině  vyhrazené na činnost ujednotlivých „stolů“, nastala chvíle představení výsledků jednotlivých skupin. Studenti se zaujetím vysvětlovali své návrhy a odpovídali na dotazy svých kolegů i moderátorů workshopu. I společenské setkání po konci prezentace se neslo v duchu odborné diskuse, kdy mladí kolegové se zapálením debatovali o svém pohledu na problematiku a vysvětlovali, proč je z jejich pohledu navržený postup ten nejlepší.

Čti dál

Zóna sdílení názoru na řešení pražské dopravy

Zóna sdílení názoru na řešení pražské dopravy

Zajímá Tě, proč stále nedošlo k omezení provozu na Severojižní magistrále? Přemýšlíš o tom, zda má hlavní město vůbec nějakou dopravní koncepci? Máš pocit, že stále nemáš kde zaparkovat, nebo tě naopak obtěžují odstavená auta téměř v každé ulici? Postrádáš dostatek cyklistických tras v centru Prahy, nebo bys raději cyklisty ze středu města vyhnal? Přemýšlíš o tom, zda by nebylo možné vést městskou železnici pod povrchem jako sestru metra? Zajímá Tě dopravní plánování a chtěl bys říci pár slov a nechat zaznít svůj názor na odborné půdě?

Pak je tu právě pro Tebe premiéra odborného workshopu Zóna setkávání názorů, kterou pořádá Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s ČVUT v Praze Fakultou dopravní a pod záštitou našeho pana děkana doc. Ing. Pavla Hrubeše, Ph.D. Přijď a uvidíš, že žádný názor nezapadne.

Čti dál