13 nových inženýrů a 2 bakaláři v oboru Dopravní systémy

Ve dnech 23. a 24. června 2021 probíhaly na ústavu dopravních systémů K612 státní závěrečné zkoušky. Studium úspěšně ukončilo 13 studentů magisterského studia a 2 studenti bakalářského studia. 5 studentů prospělo s vyznamenáním, komise navrhly udělit 4 pochvaly děkana a nominovaly 4 diplomové práce do soutěže Česká dopravní stavba roku 2021 v kategorii Student. Novým inženýrům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v praxi i v doktorském studiu, na které někteří nastoupí. Bakalářům přejeme úspěchy v navazujícím magisterském studiu i na zahraniční stáži.

Silniční komise zasedala pod vedením doc. Čarského ve středu 23. 6. pro 9 studentů. Diplomanti řešili nejrůznější aktuální témata – např. koncepci dopravy v klidu ve Vrchlabí, uspořádání ulic a přednádražního prostoru v Milovicích, vedení páteřní cyklistické trasy Slavonice – Jihlava, zabývali se řešením tranzitní dopravy a návrhem obchvatu Frýdlantu, navrhovali dopravní řešení pro Zdiby a Lanškroun a obsluhu historického centra Českých Budějovic.

Vyhlášení výsledků ve středu 23. 6. 2021

Železniční komise zasedala pod vedením doc. Neubergové ve čtvrtek 24. června pro 4 studenty. Diplomanti představili velmi rozličná témata – od návrhu modernizace železniční stanice Kostelec u Jihlavy, přes návrh nového uspořádání veřejné dopravy v Lounech a analýzu bezpečnosti autobusových zastávek v extravilánu po vyhodnocení deformace pomocí optického systému s více zdroji.

Vyhlášení výsledků ve čtvrtek 24. 6. 2021

Odpoledne 24. června bylo věnováno státnicím 2 bakalářů. Byla představena aktuální témata řešená ve studentském projektu na ústavu K620, a to návrh strategie a postupu implementace sdílené dopravy v konceptu Smart City a optimalizace preferenčních opatření VHD za pomoci FCD dat.

Gratulace bakalářům od vedoucích projektu z K620