Otevři si dveře k zajímavé práci!

Otevři si dveře k zajímavé práci!

Pokud jsi ve druháku bakaláře, čeká Tě rozhodnutí, které výrazně ovlivní další směřování Tvého studia – výběrové řízení pro projektů (a tedy i oborů studia). Tvoje volba ovlivní nejen obor, který budeš studovat, ale Tvé další odborné zaměření a pracovní kariéru.

Pokud Tě alespoň trošku zajímá moderní pojetí udržitelné mobility, veřejná doprava, silnice, železnice, životní prostředí, doprava ve městech či cyklodoprava, podívej se na naší stránku o oboru DOS (Dopravní systémy). O čem obor DOS vlastně je? Proč si ho vybrat pro další studium? Co můžeš po vystudování oboru DOS dělat? Právě odpovědi na tyto otázky tam najdeš – jednoduše a přehledně.

Na Ústavu dopravních systémů běží v rámci oboru DOS celkem 11 studentských projektů. Neměl bys mít problém si z našich projektů vybrat.

Sleduj náš web a Instagram! Budeme představovat obor DOS, naše studentské projekty i zajímavé absolventy oboru

Co je ale nejdůležitější, sleduj náš web a Instagram (@dopravnisystemy). Od pondělí se totiž pod hastagem #studujDOS budeme věnovat představení oboru DOS, našich studentských projektů i třeba zajímavých absolventů našeho oboru, abychom Ti představili, jakou zajímavou práci po škole můžeš dělat.

Pozvánka na exkurzi rekonstrukce traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.

Pozvánka na exkurzi rekonstrukce traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.

Doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D., Vás zve na exkurzi staveniště rekonstrukce traťového úseku Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží v pátek 1.11.2019.

Součástí exkurze bude zejména úvodní prezentace stavby a komentovaná prohlídka stavby v úseku Zahradní Město – Vršovice. Sraz účastníků je v 8:50 na autobusové zastávce Korytná (směr z centra). Délka exkurze je odhadována cca na 3 hodiny. Protože potřebujeme vědět počet účastníků exkurze předem, je třeba se na exkurzi přihlásit prostřednictvím systému KOS (záložka “Jednorázové akce”) do 28.10.2019. Budeme se těšit!

Martin Jacura: “Přeji Vám příjemnou jízdu zimním semestrem!”

Martin Jacura: “Přeji Vám příjemnou jízdu zimním semestrem!”

Milé studentky, milí studenti,

přesně před týdnem začal akademický rok 2019/20. Ústav dopravních systémů bude pro vás, i v tomto roce, zajišťovat celou řadu předmětů, od těch úvodních ve společné části bakalářského studia, jako jsou Modely dopravy a dopravní excesy, Projektování pozemních komunikací, po předměty oboru DOS odborně profilující zaměření absolventa v bakalářském i magisterském studijním programu. Na výuce se budou podílet jak zkušení zaměstnanci ústavu a externí spolupracovníci z praxe, tak i noví studenti doktorského studia, kteří rozšířili naše řady. Největší novinku pro Vás připravujeme v oblasti projektově orientované výuky, kde budeme rozšiřovat spolupráci studentských projektů s podniky, firmami či organizacemi a zvýšíme propojení témat projektových úkolů  a závěrečných prací s požadavky reálného dopraváckého života. S dalšími podrobnostmi vás seznámíme před výběrovým řízením do projektů.

Vážené studentky, vážení studenti, přeji Vám příjemnou jízdu zimním semestrem 2019/20 bez výluk, objížděk, uzavřených komunikací a mimořádných událostí. Věřím, že předměty a projekty Ústavu dopravních systémů přispějí nejen k vašemu odbornému obohacení, ale též k vaší dobré náladě a chuti ráno vstát a opět se vypravit do poslucháren.

Martin Jacura
vedoucí Ústavu dopravních systémů

Zimní semestr 2019/20 zahájen

Zimní semestr 2019/20 zahájen

Dnes v pondělí 23. září začal společně s astronomickým podzimem i nový akademický rok 2019/20 a současně byla zahájena výuka zimního semestru 2019/20. Výuka bude probíhat do 20. 12. 2019 (13 týdnů) a 6. – 10. 1. 2020 (1 týden). Studenti nastupující do 1. ročníku bakalářského i magisterského studia budou 26. 9. 2019 v Betlémské kapli skládat imatrikulační slib. Děkanský den je stanoven na 25. 10. 2019. Přejeme studentům úspěšný vstup do nového akademického roku!

Státní závěrečné zkoušky pro bakaláře úspěšně za námi

Státní závěrečné zkoušky pro bakaláře úspěšně za námi

Státní závěrečné zkoušky pro bakaláře se u komisí ústavu dopravních systémů konaly ve třech blocích. Nejprve v úterý 10. září zasedala Komise pro železniční infrastrukturu a provoz pod vedením doc. Týfy, poté zasedala Komise pro pozemní komunikace a provoz v pátek 13. září pod vedením doc. Neubergové a v pondělí 16. září pod vedením doc. Čarského a ve dnech 17. – 18. září zasedala v Děčíně Komise pro Pracoviště Děčín pod vedením doc. Čarského. Tajemníky komisí byli Dr. Javořík a Dr. Padělek.

Čti dál

Státní závěrečné zkoušky u komise pro železniční infrastrukturu a provoz, bakalářské studium

Státní závěrečné zkoušky u komise pro železniční infrastrukturu a provoz, bakalářské studium

Komise pro železniční infrastrukturu a provoz se ke Státním závěrečným zkouškám v bakalářském studijním programu „B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“, obor: Dopravní systémy a technika sejde na našem ústavu v úterý 10. září 2019. Program dle níže přiloženého harmonogramu bude nabitý. 

Úspěšné státní závěrečné zkoušky za námi

Úspěšné státní závěrečné zkoušky za námi

V týdnu od 17. – 21. června 2019 se pro obor DS – Dopravní systémy a technika konaly státní závěrečné zkoušky na ústavu dopravních systémů. Své práce před komisí pro Pozemní komunikace a provoz a Železniční infrastrukturu a provoz úspěšně obhájili 23 studenti a zároveň složili státní závěrečnou zkoušku. S vyznamenáním prospělo 8 studentů, 11 závěrečných prací studentů bylo navrženo na udělení pochvaly děkana za vynikající zpracování diplomové práce a 1 závěrečná práce byla navržena na ocenění Cenou prof. Vlčka.

Čti dál

Státní závěrečné zkoušky u komise pro Železniční infrastrukturu a provoz

Státní závěrečné zkoušky u komise pro Železniční infrastrukturu a provoz

Komise pro železniční infrastrukturu a provoz se ke Státním závěrečným zkouškám v navazujícím magisterském studijním programu „N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“, obor: Dopravní systémy a technika sejde na našem ústavu v pátek 21. června 2019. Program dle níže přiloženého harmonogramu bude nabitý. Kromě studentů z ústavu K612 své diplomové práce přijdou obhájit i kolegové z ústavů K617 a K618.

Státní závěrečné zkoušky u komise pro Pozemní komunikace a provoz

Státní závěrečné zkoušky u komise pro Pozemní komunikace a provoz

Státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterský studijní program „N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“, obor: Dopravní systémy a technika v komisi pro Pozemní komunikace a provoz se budou konat ve dnech 17., 19. a 20. června 2019 v prostorách ústavu Dopravních systémů ve 4. patře budovy A v Horské ulici. Zkoušky probíhají v místnosti A 416, zázemí pro studenty je v místnosti A 425. Podrobný časový rozpis pro jednotlivé dny najdete níže.