Státní závěrečné zkoušky pro bakaláře úspěšně za námi

Státní závěrečné zkoušky pro bakaláře úspěšně za námi

Státní závěrečné zkoušky pro bakaláře se u komisí ústavu dopravních systémů konaly ve třech blocích. Nejprve v úterý 10. září zasedala Komise pro železniční infrastrukturu a provoz pod vedením doc. Týfy, poté zasedala Komise pro pozemní komunikace a provoz v pátek 13. září pod vedením doc. Neubergové a v pondělí 16. září pod vedením doc. Čarského a ve dnech 17. – 18. září zasedala v Děčíně Komise pro Pracoviště Děčín pod vedením doc. Čarského. Tajemníky komisí byli Dr. Javořík a Dr. Padělek.

Čti dál

Státní závěrečné zkoušky u komise pro železniční infrastrukturu a provoz, bakalářské studium

Státní závěrečné zkoušky u komise pro železniční infrastrukturu a provoz, bakalářské studium

Komise pro železniční infrastrukturu a provoz se ke Státním závěrečným zkouškám v bakalářském studijním programu „B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“, obor: Dopravní systémy a technika sejde na našem ústavu v úterý 10. září 2019. Program dle níže přiloženého harmonogramu bude nabitý. 

Úspěšné státní závěrečné zkoušky za námi

Úspěšné státní závěrečné zkoušky za námi

V týdnu od 17. – 21. června 2019 se pro obor DS – Dopravní systémy a technika konaly státní závěrečné zkoušky na ústavu dopravních systémů. Své práce před komisí pro Pozemní komunikace a provoz a Železniční infrastrukturu a provoz úspěšně obhájili 23 studenti a zároveň složili státní závěrečnou zkoušku. S vyznamenáním prospělo 8 studentů, 11 závěrečných prací studentů bylo navrženo na udělení pochvaly děkana za vynikající zpracování diplomové práce a 1 závěrečná práce byla navržena na ocenění Cenou prof. Vlčka.

Čti dál

Úspěch studentů Ústavu dopravních systémů v soutěži Česká dopravní stavba

Úspěch studentů Ústavu dopravních systémů v soutěži Česká dopravní stavba

V úterý 18. června 2019 byli na Galavečeru v Betlémské kapli, kromě soutěžících v kategorii Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2018, oceněni soutěžící z řad studentů technických vysokých škol v rámci soutěže o nejlepší bakalářskou/diplomovou/ročníkovou práci. Soutěž pro studenty se koná pod záštitou rektorů vysokých škol ČR a patronů soutěže zastupujících významné firmy. Podrobnější informace k soutěži i jejím výsledkům naleznete v tiskové zprávě níže.

Umístění v soutěži získali 4 studenti ČVUT Fakulty dopravní, kteří zpracovávali svoji závěrečnou v rámci studentských projektů vypsaných a vedených na ústavu dopravních systémů.

Čti dál

Státní závěrečné zkoušky u komise pro Pozemní komunikace a provoz

Státní závěrečné zkoušky u komise pro Pozemní komunikace a provoz

Státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterský studijní program „N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“, obor: Dopravní systémy a technika v komisi pro Pozemní komunikace a provoz se budou konat ve dnech 17., 19. a 20. června 2019 v prostorách ústavu Dopravních systémů ve 4. patře budovy A v Horské ulici. Zkoušky probíhají v místnosti A 416, zázemí pro studenty je v místnosti A 425. Podrobný časový rozpis pro jednotlivé dny najdete níže.

Zóna sdílení názoru opět 24. dubna 2019!

Zóna sdílení názoru opět 24. dubna 2019!

Ústav dopravních systémů K612 a IPR Praha pořádají druhý společný workshop IPR Praha a Fakulty dopravní “Zóna sdílení názoru” pro všechny zájemce o problematiku dopravy nejen v Praze a okolí.

Workshop se bude konat ve středu 24. dubna 2019 od 16:30 hod v budově FD v Horské 3 v místnosti A349. K řešení je navrženo několik témat – “Řešení křižovatky na Výtoni“, “Využití stropu odbavovací haly hlavního nádraží” nebo “Terminály P+R“. Další téma vzejde z hlasování na Facebooku FD, kde je možné navrhnout další náměty k řešení.

Čti dál

Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Začátkem února 2019 se na ústavu dopravních systémů uskutečnilo dvoudenní pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací k prodloužení platnosti povolení k výkonu činnosti dle § 18j odst. 4 zákona 13/1997 Sb. v platném znění, kterého se zúčastnilo 6 stávajících činných auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Přednášky v rámci školení předneslo 6 odborníků z praxe a 2 odborníci ze školícího pracoviště. Vlastní přednášky doprovázela bohatá diskuse mezi přednášejícími a posluchači.