Státní závěrečné zkoušky na K612 v lednu 2022

V lednovém termínu pořádal ústav dopravních systémů K612 státní závěrečné zkoušky ve dvou termínech u čtyř komisí, celkem své práce obhájilo a titul bakalář získalo 6 studentů, titul Inženýr získali 4 studenti. Poděkování patří i všem členům komise za jejich přínosnou účast v komisi. Novým inženýrům přejeme hodně úspěchů v jejich pracovní kariéře, bakalářům pak studijní úspěchy v navazujícím magisterském studiu!

Komise pro pozemní komunikace a provoz zasedaly ve čtvrtek 13. ledna 2022 pro 6 bakalářů a 2 studentky magisterského studia. Komise navrhla udělit pochvalu děkana za vynikající zpracování bakalářské práce na téma “Obchvat obcí Věž – Skála” Bc. Tomášovi Váňovi.

13. ledna 2022 – nové inženýrky a bakaláři

Komise pro železniční infrastrukturu a provoz následovaly v pondělí 17. ledna 2022 pro 1 bakaláře a 2 studenty magisterského studia. Komise navrhla udělit pochvalu děkana za vynikající zpracování diplomové práce na téma “Modernizace přestupního terminálu Liptovský Hrádok” Ing. Martinovi Kameniarovi.

17. ledna 2022 – noví inženýři a bakalář