Bakalářské státnice na K612

V září 2022 organizoval ústav dopravních systémů 5 dní státnic ve třech komisích. Ve dnech 5. – 6. 9. začínala komise pro provoz na pozemních komunikacích, 7. – 8. 9. navázala komise pro provoz a infrastrukturu kolejové dopravy a závěr státnic proběhl 12. 9. na pracovišti Děčín u komise pro Děčín. Celkem prošlo komisemi 27 studentů, všichni úspěšně obhájili své práce a složili státní závěrečnou zkoušku. 10 studentů prospělo s vyznamenáním, devíti studentům byla udělena pochvala děkana za vynikající zpracování bakalářské práce a její obhajobu. Všem našim absolventům gratulujeme a budeme se na ně těšit v navazujícím magisterském studiu!

U silniční komise skládalo státnice 11 studentů, 7 x s celkovým výsledkem A, dva studenti prospěli s vyznamenáním, pěti studentům byla navržena pochvala děkana za vynikající zpracování bakalářské práce a její obhajobu, 4 práce byly navrženy do soutěže Česká dopravní stavba, kategorie Student.

V pracích byla řešena témata studie úprav místních komunikací, řešení dopravy v klidu, návrh koncepce cyklistických tras, návrh komunikace v extravilánu a preference MHD.

Čerstvá bakalářka a bakaláři u komise 5. září
Čerství bakaláři u komise 6. září

U komise pro železniční infrastrukturu a provoz skládalo státnice rovněž 11 studentů, 8 z nich prospělo s vyznamenáním, čtyřem studentům byla navržena pochvala děkana za vynikající zpracování bakalářské práce a její obhajobu.

Řešená témata v bakalářských pracích se týkala alternativních pohonů v železniční dopravě, využití vysokorychlostních tratí pro přepravu zásilek, dopravní obslužnosti vybraných regionů autobusovou a regionální železniční dopravou.

Čerstvá bakalářka a bakaláři u komise 7. září
Čerství bakaláři u komise 8. září

Komisí pro Děčín prošlo 5 studentů, 3 x s celkovým výsledkem A. Byla řešena témata alternativních paliv s ohledem na životní prostředí, úpravy křižovatek ve městech  a úprava železniční stanice včetně přednádraží.

Čerstvá bakalářka a bakaláři u komise v Děčíně 12. září