Zóna sdílení názoru – poprvé, ale jistě ne naposledy

Zóna sdílení názoru – poprvé, ale jistě ne naposledy

Na sv. Barborku (4.12.2018) se v CAMPu uskutečnil první workshop “Zóna sdílení názoru”, tedy setkání studentů ČVUT FD a zaměstnanců Institutu rozvoje a plánování hlavního městaPrahy (IPR). Po krátkém úvodu, představení IPRu a vysvětlení celkového konceptu práce na workshopu se studenti rozdělili do 4 tematických pracovních skupin: Metro S, Humanizace SJM, Cyklistika a Vize mobility pro Prahu po roce 2030. Po hodině  vyhrazené na činnost ujednotlivých „stolů“, nastala chvíle představení výsledků jednotlivých skupin. Studenti se zaujetím vysvětlovali své návrhy a odpovídali na dotazy svých kolegů i moderátorů workshopu. I společenské setkání po konci prezentace se neslo v duchu odborné diskuse, kdy mladí kolegové se zapálením debatovali o svém pohledu na problematiku a vysvětlovali, proč je z jejich pohledu navržený postup ten nejlepší.

Čti dál

Zóna sdílení názoru na řešení pražské dopravy

Zóna sdílení názoru na řešení pražské dopravy

Zajímá Tě, proč stále nedošlo k omezení provozu na Severojižní magistrále? Přemýšlíš o tom, zda má hlavní město vůbec nějakou dopravní koncepci? Máš pocit, že stále nemáš kde zaparkovat, nebo tě naopak obtěžují odstavená auta téměř v každé ulici? Postrádáš dostatek cyklistických tras v centru Prahy, nebo bys raději cyklisty ze středu města vyhnal? Přemýšlíš o tom, zda by nebylo možné vést městskou železnici pod povrchem jako sestru metra? Zajímá Tě dopravní plánování a chtěl bys říci pár slov a nechat zaznít svůj názor na odborné půdě?

Pak je tu právě pro Tebe premiéra odborného workshopu Zóna setkávání názorů, kterou pořádá Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s ČVUT v Praze Fakultou dopravní a pod záštitou našeho pana děkana doc. Ing. Pavla Hrubeše, Ph.D. Přijď a uvidíš, že žádný názor nezapadne.

Čti dál

Nový studentský projekt ve spolupráci s IPR Praha

Nový studentský projekt ve spolupráci s IPR Praha

Ústav dopravních systémů, v rámci zúžení spolupráce se zaměstnavateli absolventů oboru DOS/DS, rozšiřuje nabídku projektů o zcela nový projekt Udržitelná mobilita v Praze, který je zajišťován v užší spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Chcete-li se zapojit do řešení dopravních problémů hlavního města, tento projekt je tu právě pro vás.

Projekt je zaměřený na plánování dopravního systému a přípravu realizace dílčích dopravních projektů v hlavním městě Praze. Důraz je kladen na aplikaci koncepčních, strategických a územně plánovacích dokumentů vprocesu přípravy projektů v dopravě v Praze, případně i s přesahem do tzv.Pražské metropolitní oblasti. Součástí projektu je i aplikace, případnědoplnění znalostí v oblasti urbanismu, životního prostředí, participace, marketingu a projektového řízení. Projekt je zajišťován v užší spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Chcete se zapojit do řešení dopravních problémů hl. m. Prahy? Vyberte si nový studentský projekt Udržitelná mobilita v Praze.

Martin Jacura: Projekty oboru DOS vám nabízejí práci na tématech s praktickým dopadem a garantují vaši vysokou uplatnitelnost na trhu práce.

Martin Jacura: Projekty oboru DOS vám nabízejí práci na tématech s praktickým dopadem a garantují vaši vysokou uplatnitelnost na trhu práce.

Vážené studentky, vážení studenti 2. ročníku bakalářského studijního programu,

v těchto chvílích Vás čeká zásadní rozhodnutí ve Vašem studiu, a to volba svého projektu. Projektu, který ovlivní vaše studium přinejmenším do konce bakalářského studia, projektu, jenž bude formovat vašeodborné směřování a završí jej tématem vaší bakalářské práce. Volte jej odpovědně, protože právě práce v projektu bude po další tři semestry patřit k významné součásti vašeho studia. Ústav dopravních systémů vám nabízí na svých projektech osobní přístup ke každému z vás, kontakt s praxí, spolupráci na odborných a vědecko-výzkumných úkolech. Kolegiální vztah mezi studenty a vedoucími projektů patří k zásadám, na nichž sesnažíme projektově orientovanou výuku stavět.

Projekty oboru DOS (Dopravní systémy a technika) a Ústav dopravních systémů vám nabízejí práci na tématech s praktickým dopadem a garantují vaši vysokou uplatnitelnost na trhu práce.

Z jakých projektů můžete vybírat? Zde se podívejte na přehled studentských projektů v rámci Ústavu dopravních systémů:

Zajímá vás více? Neobávejte se kontaktovat vedoucí projektu, nebo přímo studenty z jednotlivých projektů.

Těšíme se na Vás!
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
vedoucí Ústavu dopravních systémů

Premiéra Klubu U Doktora

Premiéra Klubu U Doktora

V pondělí 12. 11. 2018 se uskutečnilo premiérové setkání „Klubu U Doktora“, a byla tak založena nová tradice setkávání studentů doktorského studia, školitelů  a ostatních zaměstnanců ústavu. Na programu prvního setkání byly především prezentace dvou „čerstvých doktorů“, Ing. Václava Novotného, Ph.D., a Ing.Vojtěcha Novotného, Ph.D., kteří se s doktorandy podělili o zkušenosti zprůběhu jejich doktorského studia i z tvorby disertační práce. Do svých vystoupení nezahrnuli pouze vlastní disertační práci a své úspěchy na poli vědy a výzkumu, velmi přínosná byla upozornění na vhodné metody a nástroje k vytvoření rozhodovacího aparátu. Zejména u studentů nejnižších ročníků měla ohlas varování před slepými cestami a věřme, že nezapadlo ani varování předúskalími, jež s sebou nese (byť pro leckoho tolik lákavé) prodlužování studia. V navazující diskusi padaly otázky na grantovou činnost a její význam pro úspěšné absolvování studia, získávání zahraničních zdrojů a dalších podkladů,stranou nezůstala ani problematika publikační činnosti s důrazem na odborná periodika a mezinárodní konference.

Čti dál