Martin Jacura: Jak bude semestr pokračovat, to zatím bohužel přesně nevíme.

Vážené studentky, vážení studenti,
v návaznosti na dopis pana rektora, informace proděkana pro pedagogickou činnost FD a jednání AS ČVUT bychom Vás rádi ubezpečili, že zcela chápeme, jak je pro Vás současná nejistota ohledně podoby a termínů pokračování semestru a následného zkouškového období velmi nepříjemná. Koneckonců právě na vás jako studenty dopadá nejvíce a neumožňuje v podstatě jakékoli plánování využití času.

V současné době je připraven organizační rámec pro další průběh semestru i zkouškového období v závislosti na různých variantách vývoje situace, který stanovuje „okrajové podmínky“ pro rozhodování o organizaci letního semestru jednotlivých fakult. V nejbližších dnech, možná týdnech, se bude rozhodovat “jak dál” i na úrovni ČVUT FD. Rádoby ověřené a zaručené informace o prodloužení semestru a konání SZZ, kupříkladu: „vyučuje se ještě celý červenec“, „magisterské státnice se odkládají na září“, „státnice budou hodnoceny průměrem z vybraných předmětů studia ….” se v tuto chvíli skutečně nezakládají na pravdě. Slibuji vám, že jakmile budou známé návrhy k diskusi, budeme se vás snažit informovat, a bude-li k tomu ponechám alespoň malý prostor, pak uděláme vše proto, abychom zjistili i váš názor. Jedná se především o prodloužení výuky a zkoušek do dalších měsíců, možnost výuky v blocích jednotlivých předmětů po ukončení uzavření vysokých škol, termíny odevzdání diplomových a bakalářských prací a pochopitelně otázku časové polohy státních závěrečných zkoušek.

Věřte, že pro nás, fakultu i univerzitu tato situace také není jednoduchá, i s ohledem na to, že nikdo v tuto chvíli nedokáže předpokládat vývoj situace v Česku i Evropě. Rovněž bychom vám rádi sdělili nějaké určité informace, se kterými můžete počítat. Zásadní závěry, jak budeme pokračovat dál, však není možné učinit pouze na úrovni ústavů, je nutné počkat na jednání grémia děkana a následné rozhodnutí vedení fakulty.

Děkujeme vám za trpělivost. Budeme se vám s kolegy a kolegyněmi z Ústavu dopravních systémů snažit vám co nejvíce pomoci při zvládání současné situace.

Zdraví vás a hodně sil přeje

Martin Jacura
vedoucí ústavu