Váš názor, názor studentů, na dokončení semestru zazněl na grémiu děkana!

Vás, studentů a diplomantů “Ústavu dopravních systémů”, tedy studentů oboru DOS/DS, kteří v rámci projektové výuky jsou na některém z projektů Ústavu dopravních systémů, jsme se ptali, jaký je váš názor na návrh způsobu organizace dokončení letního semestru. Velice Vám děkujeme za rychlou zpětnou vazbu. Jak to dopadlo?

85,40 % z vás souhlasilo s návrhem organizace dokončení semestru

Ptali jsme se vás, jaký je váš názor na navrhovaný model dokončení letního semestru, tedy: období výuky se prodlouží až do 5.7.2020, tzn. výuku v jednotlivých předmětech bude v případě potřeby možné realizovat až do tohoto data; zkouškové období bude od 22.5.2020 do 20.9.2020 (V praxi by to vypadalo tak, že předměty, které bez problémů fungují „dálkově“ by mohly být dokončeny v původních termínech a v případě získání zápočtu byste mohli jít na zkoušku již od 22.5.2020. Naopak u předmětů, které momentálně “stojí” , by vyučující mohli realizovat svá cvičení či přednášky až do 5.7.2020. Termíny zkoušek by mohly být vypsány i během prázdnin.)

85,40 % z vás odpovědělo, že s návrhem souhlasí; 14.60 % z vás odpovědělo, že návrhem nesouhlasí; (celkově odpovědělo 98 ze 119 studentů, tj. 74,79%)

Rovněž děkujeme i za vaše četné komentáře, které nám pomohli pochopit, čeho se obáváte a jaká úskalí v tomto řešení vidíte.

46,70 % diplomantů nemůže vlivem současné situace dokončit diplomovou práci v původním termínu

V nezáviděníhodné situaci se ocitli někteří diplomanti, studenti 2. ročníku magisterského studia, pokud nestihli provést potřebné dopravní průzkumy či místní šetření před vyhlášením nouzového stavu. Proto jsme speciální dotazník připravili i pro diplomanty. Na co jsme se diplomantů ptali a jak to dopadlo?

Jste schopni v současné situaci dokončit a odevzdat diplomovou práci v současnosti platném termínu (18.5.2020), nebo současná situace vám znemožňuje adekvátní dokončení diplomová práce (nelze provádět průzkumy a měření v terénu, místní šetření, fotodokumentaci apod.)?

53,30 % z vás odpovědělo, že jsou schopni odevzdat diplomovou práci v původně plánovaném termínu (18.5.2020); 46,70 % z vás odpovědělo, že v původním termínu schopni odevzdat diplomku nejsou; (celkově odpovědělo 15 ze 19 diplomantů)

V současné době se uvažuje o následujících termínech SZZ magisterského studia. Vyberte prosím, které termíny jsou pro vás osobně možné/reálné (s ohledem na možnost dokončení diplomové práce i například plánovaného nástupu do zaměstnání). Můžete vybrat jednu i více možností.

53,30 % z vás odpovědělo, že mohou “státnicovat” v původním červnovém termínu; 60 % by bylo schopno “státnicovat” v srpnu, 33,30 % by vyhovovaly státnice na přelomu října a listopadu (celkově odpovědělo 15 ze 19 diplomantů)

Připadá vám správné a praktické uspořádat státnice ve všech uvedených termínech (červen, srpen a říjen/listopad) s tím, že každý student si bude moci vybrat, na který termín se přihlásí?

46,70% odpovědělo, že je správné a praktické uspořádat státnice ve více termínech s možností výběru, 53,30% odpovědělo, že nikoliv (celkově odpovědělo 15 ze 19 diplomantů)

Musíme přiznat, že 53,30% diplomantů odmítne možnost si vybrat termín státnic, nás docela překvapilo… Možnost výběru ale zůstane (viz dále).

Váš názor zazněl na grémiu děkana!

Možná se ptáte, proč jsme vaši odpověď chtěli prakticky do 24 hodin, do středy 18:00. Bylo to proto, že jsme chtěli váš názor znát a prezentovat ho prostřednictvím vedoucího Ústavu dopravních systémů na zasedání grémia děkana již ve čtvrtek dopoledne. To se díky vaší skvělé reakci podařilo a i díky tomu byl návrh organizace dokončení semestru , včetně možností pro státní závěrečné zkoušky, schválen.

Co je tedy schváleno?

Z hlediska organizace semestr bylo nakonec schváleno prodloužení období výuky až do 5.7.2020 s tím, že zkoušky mohou probíhat mezi 22.5.2020 a 20.9.2020. Diplomanti si budou moci vybrat ze dvou možných termínů v červnu a září. Bakalářské státnice proběhnou v původně plánovaném zářiovém termínu.

Připravili jsme pro vás informační přehled k předmětům a státnicím z oboru DOS/DS. Podívejte se na něj:

Pevně věříme, že se tímto způsobem podaří semestr bez větších potíží dokončit. Je jasné, že jediná cesta je vzájemná spolupráce a pochopení ze strany nás vyučujících i vás studentů.