Představujeme projekt: 12X1RI Regionální integrovaná dopava

Projekt Regionální integrovaná doprava je zaměřen na veřejnou dopravu a její integraci, studenti se tedy mohou zabývat vlaky, tramvajemi, metrem, autobusy, trolejbusy, tedy městskou i regionální dopravou. V rámci integrace se jednotlivé druhy dopravy propojují tak, aby fungovaly pro cestujícího co nejlépe jako celek. Protože výchozí podmínky jsou často hodně odlišné, není někdy úplně jednoduché vše sladit dohromady. Naštěstí již v řadě oblastí byla myšlenka integrace uplatněna, takže je možné využít zkušenosti, kterou cestou se vydat a kterou naopak ne.

Regionální integrovaná doprava (12X1RI)

Vedoucí projektu:
Ing. Martin Jareš, Ph.D. (ČVUT FD, IDSK)
Ing. Petr Chmela (ROPID)

Počet vypisovaných míst // 4 místa v Praze

V projektu Regionální integrovaná doprava máme úzkou vazbu na praxi, tj. studenti v rámci své bakalářské i diplomové práce zpracovávají téma z konkrétní oblasti či lokality. Studenti mají možnost vybrat si téma sami podle toho, co je zajímá. Práci přece budou psát sami, byť s naší pomocí a konzultacemi, a i z vlastní zkušenosti víme, že se studentům lépe zpracovávat téma, které je jim blízké. Téma nemusí být jen z Prahy nebo Středočeského kraje. Pomáháme dolaďovat téma tak, aby odpovídalo nárokům na vysokoškolské studium, ale aby si student například „neukousl příliš velký krajíc“, který by mu pak práci znesnadňoval. Než se definitivně připraví zadání a určí téma, diskutujeme společně osnovu a hlavně to, zda je možné získat pro práci podklady, především data, průzkumy atd.

Kromě přípravy absolventských prací na projektu ukazujeme různé příklady z praxe, pořádáme také exkurze po integrovaných dopravních systémech. Letos v říjnu jsme byli na exkurzi v Lipsku, kde od prosince 2013 funguje podzemní tunel pro S-Bahn, tzv. City-Tunell-Leipzig. Na jaře jsme byli na exkurzi v Drážďanech, které jsou dobrým příkladem jednoduchých, přehledných a funkčních přestupních bodů mezi tramvajemi, vlaky i autobusy, a také z pohledu preferenčních opatření a integrovaných informačních systémů.

Vedoucí projektu Ing. Martin Jareš, Ph.D. a Ing. Petr Chmela jsou též absolventy tohoto projektu, a nyní pracují na organizátorech dopravy IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje) a ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy). V rámci projektu studenti zpracovali řadu prací, které byly později podkladem pro konkrétní opatření v praxi (například integrace nových oblastí, rozvoj železniční dopravy, řešení přestupních uzlů atd.) Řada našich absolventů našla své uplatnění u organizátorů dopravy ROPID a IDSK, někteří již v průběhu studia, a nebo na jiných místech v oblasti veřejné dopravy.