Úvodní slovo vedoucího ústavu k zimnímu semestru

Vážené studentky, vážení studenti,

když se před vámi včera otevřela pomyslná brána zimního semestru, pak jste Vy, studenti prvního ročníku, vstupovali tak trochu do neznáma. O mnoho lépe na tom ale nebyli ani vaši kolegové z druhého ročníku, kteří prošli chodbami fakulty jen při cestách na kontaktní zkoušky, a v podstatě i třeťáci mnoho zážitků v útrobách vysoké školy za své studium neprožili. Letos tomu, doufejme, bude jinak, nepřijde již důvod pro jakékoli uzávěry a nekontaktní vysílání. Jako rozený optimista tomu věřím, zároveň však nabádám a prosím o odpovědnost každého jedno z nás ke svému okolí. Nepokazme si to.

A co tu na Vás čeká v předmětech garantovaných Ústavem dopravních systémů? Prváci se budou setkávat s našimi vyučujícími na Základech dopravního inženýrství. Cvičení předmětu prošla úpravami včetně hodnocení semestrální práce, to vše jako odraz přání a připomínek zmíněných ve studentské anketě. Věříme, že budete spokojeni. Další novinky Vás čekají v železničních předmětech, konkrétně v Železničním provozu a Infrastruktuře kolejové dopravy. Oba předměty budou doplněny o přednášky odborníků z praxe na zajímavá a aktuální témata. Nakonec ve zcela novém pojetí jsou pro druháky magisterského studia připraveny Vysokorychlostní tratě. Během semestru bychom také rádi navázali na Zónu sdílení názorů, oblíbený workshop pořádaný s IPRem, stejně tak uspořádali setkání zástupců studentských projektů. Co a jak se nám povede, to budete moci hodnotit právě a především Vy, naši studenti. V případě jakýchkoliv problémů se nebojte ozvat svým vyučujícím, pedagogické manažerce ústavu Ing. Dagmar Kočárkové, nebo mně. Platí, že čím dříve se požár nahlásí, tím lépe se hasí. J

Studentky a studenti, kolegyně a kolegové, jménem Ústavu dopravních systémů Vám přeji krásnou jízdu zimním semestrem 2021/22. Vítejte zpět na fakultě!

Ing. Martin Jacura, Ph.D.
vedoucí ústavu K612