Státnice na K612 v lednu 2023

V lednu zasedaly na ústavu K612 dvě státnicové komise, celkem své závěrečné práce obhájilo a zkoušky složilo 11 studentů magisterského studia a 1 student bakalářského studia. Všichni studenti uspěli s dobrými výsledky. Všem našim absolventům gratulujeme!

V úterý 17. ledna se sešla železniční komise doplněná tentokrát i o kolegy se silniční odborností nejen z našeho ústavu k obhajobám závěrečných prací a státním závěrečným zkouškám čtyř studentů magisterského studia, mezi kterými byli i kolegové z ústavů K620 a K622, a jednoho studenta studia bakalářského. A tak tradiční témata řešení dopravních systémů v území doplnily i práce z oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích a telematických aplikací. Všichni studenti své životní zkoušky zvládli s velmi dobrými výsledky a jeden z nich si u promocí dojde i pro červený diplom.

Závěr dne u železniční komise 17. 1. 2023

Silniční komise zasedala ve čtvrtek 19. ledna, byla složena jak z kmenových členů ústavu, tak odborníků z praxe. Své diplomové práce obhajovalo a závěrečné zkoušky skládalo 7 studentů magisterského studia. Mezi řešená témata patřily zejména studie řešící zklidnění městských oblastí, úpravy průtahů a řešení koncepce MHD včetně návrhu zastávek a linkového vedení.

Závěr dne u silniční komise 19. 1. 2023