Výsledky speciální ankety k předmětu 12ZYDI jsou tu!

Předmět 12ZYDI “Základy dopravního inženýrství” je prakticky jediným dopravním předmětem v 1. semestru bakalářského studia a pro studenty vstupní branou do problematiky dopravy a dopravního inženýrství. V uplynulém zimním semestru jsme poprvé předmět učili on-line formou a především měla premiéru modernizovaná podoba cvičení, včetně nových studijních podkladů k nim. A protože nás zajímá zpětná vazba studentek a studentů na výuku a podklady k ní, připravili jsme pro ně – nezávisle na tradiční celofakultní anketě hodnocení výuky – i speciální anketu zaměřenou na ZYDI.


Předmět 12ZYDI v uplynulém zimním semestru vyučovala garantka předmětu Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., Ing. Jan Kruntorád, Ing. Nikol Dousková, Ing. Václav Lauda a Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.


Předmět 12ZYDI splnil očekávání studentek a studentů

Studentky a studenti celkově hodnotí předmět 12ZYDI pozitivně, a dokonce celá čtvrtina z nich uvedla, že předmět byl z hlediska jeho obsahu lepší, než očekávali, přičemž 66 % studentek a studentů uvedla že jejich očekávání splnil.

Přednášky, cvičení i organizaci předmětu hodnotila drtivá většina studentek a studentů známkou 1 nebo 2.

Komentáře studentek a studentů k přednáškám:

Dobré koncipované prednášky, jasné, stručne a dobré zpracované.
Přednáškám nemám co vytknout z hlediska obsahu (probraných témat). Myslím jenom, že bylo škoda, jak často docházelo k vypínání mikrofonů apod. a s tím spojeným problémům. Přitom se tomu dá celkem jednoduše zabránit přidělením rolí členům kanálu / schůzky. Mrzí mě, že se i na vysoké škole najdou lidi, které baví sabotovat svoje učitele, ale doufám, že se do letního semestru učitelé s Teams naučí lépe pracovat a již k tomu docházet nebude.
Výborně zpracované, akorát odborné, přehledné, dobrý podklad k přípravě ke zkoušce 
Přednášky byly zajímavé Paní přednášející Kočárková byla velmi milá a přednášky mě bavily. 
Prosím o blokování vypnutí mikrofonů. 
Naprosto perfektní vykládání látky paní profesorkou Kočárkovou. Bylo mi velmi líto, že její výklad byl několikrát přerušován vypínáním mikrofonu. Do příště bych zkusil vymyslet, jak tomuto předejít.

Reakce vyučujících: Ano, rádi bychom. Bohužel, řadoví zaměstnanci ČVUT mají (měli) z nám neznámých důvodů interní nastavením Teamsů tuto funkci vypínání mikrofonů v Teamsech vypnutou. Věříme ale, že se omezení podaří odstranit.

Komentáře studentek a studentů ke cvičení:

Zo začiatku mi pripadali ako také skôr opakovanie, ale ku koncu presnejšie keď sme robili jednotlivé rezy veľmi cením, spôsob akým boli robené cvičenia a to si myslím, že má dobré pripravilo na úspešné zvládnutie skúšky
Vše dobře vysvětleno pro zpracování semestralních prací
Velmi snadné k pochopení!
Měl jsem na cvičení pana Kruntoráda, velmi dobře vysvětloval zadané práce.
S mým cvičícím Václavem Laudou jsem byla velmi spokojená. Výborně se s ním i na dálku komunikovalo.
Velmi oceňuju, že jsme se na začátku cvičení pozdravili a udělali docházku. Žádný jiní vyučující nám takto nevěnovali čas.
Stručné, řečeno, vše, co bylo třeba. Cvičící zodpovídal dotazy i poslané písemně, ne jen vyřčené na cvičení.
Pan inženýr Kruntorád nás výborně seznámil s danými tématy, které byly základem pro tvorbu semestrální práce a úspěšné složení zkoušky.
Na cvičeních bylo vždy vše vysvětleno jasně a zároveň rychle. Vyučující nám tak nemusel dusit celých 90 minut. Co mě ale velmi zklamalo bylo hodnocení semestrální práce. Věnoval jsem jí velké usilí. V porovnání s jinými předměty jsem právě nad touto semestrálkou trávil nejvíce času (celkem odhadem 30 hodin a více). Z práce jsem sice dostal A, ale o to mi nejde. Velmi mě totiž zklamalo, když jsem mého zkoušejícího viděl, jak práci jen prolétl a během 5 minut měl hotovo. Stejně tak můj cvičící, který práci průběžně kontroloval, odpovídal vždy velmi rychle a mě tak bylo jasné, že nijak důkladně ji jistě neprocházel. To mě trochu mrzelo a kdyby to věděl, tak práci udělám mnohem stručnější a nebudu ji věnovat tolik času.

Reakce vyučujících: Rozumíme. Možná to tak nevypadá, ale zpracováním semestrální práce se také učíte a získáváte dovednosti, které využijete při zpracování bakalářské či diplomové práce. Ostatně schopnost samostatné práce, zpracování informací a jejich interpretace je základní dovedností, kterou vysokoškolák má mít. Nicméně chápeme, že hodnocení semestrální práce není optimální a chceme na něj dávat větší důraz (viz dále).

Semestrálka je fajn, její hodnocení by však mělo být součástí známky z předmětu

Velkou částí předmětu 12ZYDI je semestrální práce zaměřená na dopravní analýzu vybraného území, dopravní průzkum ve veřejné dopravě a v parkování a na příčné řezy dopravní infrastrukturou. Víme, že zejména Úloha 1 je celkem náročná. Zajímalo nás, jak se na obsah a rozsah semestrálky dívají naše studentky a studenti. Zdá se, že semestrální práce je nastavená dobře, neboť většina respondentů odpověděla, že „je obsahově zajímavá a přinesla mi řadu nových poznatků a zkušeností“ a že odpovídá charakteru předmětu. Relativně velký počet studentů upozorňuje na velký rozsah semestrálky, zejména v kontextu časového rozsahu předmětu a kreditového ohodnocení.

Celých 80 % studentek a studentů by považovala za vhodné bodově hodnotit zpracování semestrální práce, přičemž tyto body by byly součástí celkové známky z předmětu.

Reakce vyučujících: O zavedení bodování semestrálních prací uvažujeme a jsme rádi, že nám anketa mezi studenty potvrdila, že se jedná o krok správným směrem. Hodnocení semestrálek zavedeme již od následujícího zimního semestru.

Pomůcky ke cvičení

Nové pomůcky ke cvičení měly uplynulý semestr premiéru. Zajímalo nás, jak se osvědčí a jestli byly platným pomocníkem při zpracování semestrální práce.

Děkujeme rovněž za komentáře k pomůckám, které byly rovněž v zásadě pozitivní. Rozhodně plánujeme „zachování“ pomůcek i pro další ročníky a vyladění některý drobností, na které nás studenti upozornili.

Zkouška

Průběh zkoušky byl letos poznamenán omezeními pandemie COVID-19. Zachovali jsme možnost „kontaktní“ zkoušky, ale její délku jsme se snažili omezit na nezbytné minimum, včetně zkrácení účastní části. Nicméně náročnost testu byla zcela shodná s dobou „předcovidovou“. Vzhledem k situaci, jsem rádi, že více jak 80% studentek a studentů hodnotilo průběh zkoušky známkou 1 nebo 2.

Když už jsme u zkoušky, zajímalo nás, jestli se on-line výuka nějak projevila na dosahovaných výsledcích u zkoušky. Jsme rádi, že se tak nestalo a procentuální rozložení známek u zkoušky ze zimního semestru 2020/2021 je zcela srovnatelné s předchozím „necovidovým“ zimním semestrem.

Celková hodnocení předmětu 12ZYDI

Na závěr jsme se naši studentek a studentů zeptali „Chcete nás za něco pochválit či nás upozornit na něco, co bychom měli zlepšit?“. Výsledek i s naším případným komentářem uvádíme zde:

Semestrální práce byla poměrně náročná v dnešní době splnit. Kdybych si nevybral hned vedlejší město, tak bych asi semestrální práci nestihl vůbec.
Pouze bych Vám chtěl poděkovat za úspěšně zvládnutý 1. semestr v této zvláštní době. Děkuji vám všem

Reakce vyučujících: Děkujeme!

Děkuji panu Novotnému za vstřícné vystupování a za ochotu
Spočiatku som moc nevedel, čo vlastne očakávať z tohto predmetu, ale ku koncu sa vykľulo ako fajn skúsenosť uskutočňovať prieskum, jediná vec, ktorá mi nie je úplne jasná, je dôvod začlenenia tohto predmetu aj do leteckých odborov, ale to je otázka skôr taká otvorená, každopádne iba som chcel dodať, že ďakujem za skúsenosti ktoré som vďaka tomuto predmetu získal, len tak ďalej :)

Reakce vyučujících: Ke struktuře studijních plánů se vyjádřit úplně nedokážeme, nicméně jsme rádi, že byl pro vás předmět zajímavou zkušeností. Děkujeme.

Předmět 12ZYDI byl podle mého názoru celkově vyučován kvalitně a naprosto stačil k vyrovnání rozdílů mezi studenty z dopravních a ostatních středních škol. Doufám, že si předměty ze stejného ústavu, které mě čekají v následujících semestrech, zachovají podobnou úroveň.

Reakce vyučujících: Děkujeme, věříme, že kolegové se budou rovněž snažit:)

12ZYDI byl dle mého názoru jednoznačně nejlepší předmět celého 1. Semestru. Zadání prací byla srozumitelná. Kladně hodnotím i přípravu našeho cvičícího na hodiny - přehledné prezentace, srozumitelný lidský výklad bez zbytečných vatových slov. Celkově bylo vidět, že se o nás studenty zajímáte - ankety v průběhu roku, tento dotazník... Vyučující ostatních předmětů nic takového nedělali. Za mě tedy obrovské +

Reakce vyučujících: Děkujeme, vážíme si toho!

Předmět mě opravdu bavil. Dozvěděl jsem se nové zajímavé věci a předmět celkově rozhodně fungoval jako silný motivátor k pokračování ve studiu.

Reakce vyučujících: Děkujeme.

Pochválit pana Novotného za jeho vstřícnost pomoci během semestru.
Děkuji za milý a ochotný přístup a hlavně za poskytnutí všech potřebných materiálů k semestrální práci i ke zkoušce...Především cvičení byla skvěle zpracována. Líbila se mi přehlednost prezentací i kvalita studijních podkladů. Celkově mne tento předmět bavil asi nejvíce.
Rád bych tímto poděkoval Ing. Václavu Laudovi za ochotu, když jsem potřeboval například zkonzultovat výkres nebo s něčím poradit. Vždy odpověděl za velice krátkou dobu (někdy i v řádu minut), což hodnotím velice kladně.
Rád bych pochválil pana Novotného Vojtěcha, který pracoval po celý semestr na výbornou a kdykoli jsem se na něj mohl obrátit.
Přišla jsem z gymnázia, neměla vůbec ponětí o tom, co mě čeká v tomto předmětu. Nic jsem v podstatě neznala. Předmět mě velmi potěšil, cvičení i přednášky byly skvělé, komunikace se cvičícím rovněž. I zpracovávání semestrální práce mě velmi bavilo. Tímto Vám tedy moc děkuji 🙂.

Reakce vyučujících: Děkujeme, vážíme si toho!

V dnešnej digitálnej dobe, obzvlášť v aktuálnej situácii, by človek považoval za samozrejmosť vyfarbovanie máp k úlohe 1 digitálne a nie pastelkami. :(

Reakce vyučujících: Připomínku chápeme, popřemýšlíme nad tím.

Předmět, u kterého na začátku očekáváte, že bude Vaším jediným dopravním v prvním semestru a naplní Vás touhou studovat dál na dopravce. Bohužel tým mistrů ze ZYDI dokázal přesný opak. Ze směšného předmětu hodnoceného dvěma kredity a dotací hodina týdně vytvořili něco, do čeho bylo více práce než do Calculu 1 za 7 kreditů s dotací tři hodiny týdně. Vytvoříte tedy přemrštěnou 40 a více stranou semestrálku s dvěma mapami a třemi dalšími výkresy a strávíte s jejím vypracováváním minimálně dva týdny psaní, kreslení a přihlouplého vybarvování pastelkami pokaždé do 5 do rána pro to, aby Vám cvičící napsal "Good job! Jedna z nejlepších." a mohli jste ji prakticky hodit do koše. Teda ne rovnou, první musíte všechno vytisknout, secvaknout, dát do složek a přinést ke zkoušce, na které poté paní doktorka Kočárková složku otevře, stráví nad tím ani ne 30 sekund, při kterých jen nahlédne, zda máte všechny části, a pošle Vás si sednout se známkou, u které semetrálka má váhu 0. Nyní až můžete tu zcela zbytečnou práci, na které jste strávili zcela zbytečné hodiny navíc snahou k opravdu dobrému výsledku, hodit do koše. Dnes vím, že kdybych mohl vrátit čas a změnit jednu věc za první semestr, tak by to bylo odstranění snahy, kterou jsem do semestrálky dal. Místo toho bych jel podle bodů zadání, něco tam naflákal jen pro splnění, možná by mi to bylo třikrát vráceno, ale výsledek bych měl stejný... SPLNĚNO. Nicméně nevadí, všechno špatné je k něčemu dobré. Předmět ZYDI mi aspoň zvládl ukázat přístup ústavu K612, sundal mi růžové brýle, se kterými jsem na ČVUT z gymplu přicházel a silnou fackou mě zasadil do reality. Aspoň už dnes vím, s jakým nadšením jít do dalšího předmětu tohoto ústavu v druhém semestru a jak moc energie bych do něj měl vkládat, ať toho pak nelituji.

Reakce vyučujících: Váš dojem z našeho předmětu nás upřímně mrzí. Jsme si vědomi toho, že semestrální práce je poměrně rozsáhlá a náročná, domníváme se však, že získané zkušenosti a dovednosti z ní dobře uplatníte při dalším studiu i při zpracování bakalářské či diplomové práce. Věříme tedy, že vaše kvalitní zpracování semestrální práce nebylo pro vás zcela zbytečné. I naším cílem je více zahrnout hodnocení semestrální práce do výsledné známky z předmětu – i proto jsme se na toto explicitně v anketě ptali. Od příštího zimního semestru tak hodnocení semestrální práce bude tvořit až 50 % celkové známky z předmětu, čímž bude Vaše hlavní připomínka vyřešena. Za zpětnou vazbu vám děkujeme, právě proto jsme připravili specifikou anketu k 12ZYDI.

Tento předmět považuji za nejlepší z celého semestru. Oceňuji vřelý přístup celého ústavu, i co se týče například ukazatelů ke zkoušce či reprezentace na instagramu. Byla jsem moc spokojená a předmět mě bavil. Přednostně bych chtěla poděkovat paní Kočárkové, panu Novotnému a panu Laudovi, se kterými jsem se při výuce setkala a jejich přístup mi byl velmi sympatický. Kéž by všechny předměty byly takové jako právě ZYDI.Z komunikace se spolužáky vím, že různí cvičící měli řádově odlišné nároky. Myslím si, že přístup paní Kočárkové byl výborný.

Reakce vyučujících: Děkujeme. Na větším sjednocení nároků jednotlivých cvičících ještě zapracujeme.

ZYDI jsou úžasný předmět. Za tu práci "v offscreenu" by si zasloužil více kreditů.
Tolik času, kolik strávil nad zpracováváním všech úloh, jsem za celý semestr nevěnoval možná ani calculu. Dva kredity za tolik práce považuji za ekvivalent samolepky smajlíka.

Reakce vyučujících: Rozumíme tomu, že semestrální práce je i vzhledem ke kreditovému ohodnocení předmětu poměrně rozsáhlá a náročná. Nicméně 12ZYDI je jediný „dopravní“ předmět v 1. semestru a víme, že v případě redukce semestrální práce vám informace a zkušenosti mohou chybět v dalším studiu. Ale souhlasíme, že by předmět 12ZYDI měl být kreditově více hodnocen.

Jedni z nejlepších kantorů. :) Děkuji

Reakce vyučujících: Děkujeme!

Chtěl bych poděkovat celému týmu ústavu dopravních systémů za výuku předmětu ZYDI během celého semestru, v této složité době. Náplň předmětu byla zajímavá a vzbudila ve mě zájem o bakalářský obor DOS. *

Reakce vyučujících: Děkujeme, vážíme si toho!

I přes můj mírný nezájem v oblasti učiva jsem se přeci jen naučil zajímavé věci.
Líbil se mi přístup pana Novotného. Férový a vstřícný přístup.
V tom všem zmatku mne ZYDI prakticky dokázalo udržet na této fakultě. Věci jasně zadané a formulované, příjmení a ochotní vyučující. Jediný dopravní předmět na fakultě dopravní, díky kterému jsem cítil alespoň malý náznak dopravního téma. Celkově mi bylo ZYDI jakýmsi "světlem na konci tunelu", které mne donutilo nezanevřít na tuto fakultu (tematicky zcela mimo dopravu). Počet kreditů za tento předmět by měl být vyšší.

Reakce vyučujících: Těší nás Vaše hodnocení. A ano, i my dlouhodobě usilujeme o zvýšení hodinové dotace předmětu i kreditového ohodnocení. Předmět ZYDI je vstupem do dopravní problematiky na dopravní škole a jeho současnou hodinovou dotaci a počet kreditů v tomto kontextu považujeme za neadekvátní. Bohužel, k tomu ani letos při přípravě akreditace některých oborů bakalářského studia nedošlo (společná část studia se vůbec neřešila…).