Úspěšné státní závěrečné zkoušky

Ve středu 17. června 2020 se na ústavu dopravních systémů konaly státní závěrečné zkoušky pro pět studentů z projektů ústavu K612, jednoho studenta z ústavu K618 a jednu studentku z K622. Průřez obhajovaných prací byl pestrý, od numerické analýzy tvarování incidentních napěťových vln SHPB měření a numerické analýzy chování uložení baterií při nárazu osobního automobilu na kůl, přes analýzu nehodovosti vybraných úseků komunikací I. třídy včetně návrhů úprav po 3 projekční práce.

Všichni studenti úspěšně obhájili své diplomové práce a prošli se ctí ústní státní zkouškou. Dva studenti prospěli s vyznamenáním, komise navrhla 3 práce na ocenění pochvalou děkana, 1 práci na Cenu Prof. Ing. Jaroslava Vlčka, DrSc. a 1 práci do soutěže Dopravní stavba roku v kategorii Student.