Státní závěrečné zkoušky pro bakaláře úspěšně za námi

Státní závěrečné zkoušky pro bakaláře se u komisí ústavu dopravních systémů konaly ve třech blocích. Nejprve v úterý 10. září zasedala Komise pro železniční infrastrukturu a provoz pod vedením doc. Týfy, poté zasedala Komise pro pozemní komunikace a provoz v pátek 13. září pod vedením doc. Neubergové a v pondělí 16. září pod vedením doc. Čarského a ve dnech 17. – 18. září zasedala v Děčíně Komise pro Pracoviště Děčín pod vedením doc. Čarského. Tajemníky komisí byli Dr. Javořík a Dr. Padělek.

V úterý 10. září se ve velké zasedací místnosti konaly bakalářské státnice před Komisí pro železniční infrastrukturu a provoz. Celkem se k obhajobě svých prací a státním závěrečným zkouškám sešlo osm studentů, všichni z našeho ústavu. Směsice témat předvedených prací byla poměrně pestrá od návrhů rekonstrukcí železničních tratí a stanic, přes řešení dopravní obsluhy turisticky atraktivní oblasti Posázaví železniční dopravou a modernizaci významných přestupních uzlů v regionální i městské dopravě v Česku i na Slovensku po velmi zajímavé srovnání normativních předpokladů uspořádání nástupišť v železničních stanicích na české a slovenské železniční síti. Právě posledně zmíněné téma bylo navrženo na pochvalu děkana za vynikající zpracování bakalářské práce, stejně jako další dvě práce, navíc se státnicová komise usnesla jej vzhledem k celkovému přínosu navrhnout do soutěže Česká dopravní stavba roku 2019. Byť se v některých momentech musela komise uchýlit k delšímu jednání, nakonec se všem studentům podařilo své práce úspěšně obhájit a rovněž zvládnout státní závěrečnou zkoušku a celkově se státnice nesly v příjemné atmosféře.

SZZ 10. září – absolventi
SZZ 10. září – komise

Státnice u komise pro Pozemní komunikace a provoz se konaly následně ve dvou dnech, a to v pátek 13. září a pondělí 16. září. K obhajobě bakalářských prací přišlo v pátek 7 studentů (z toho 4 zpracovávali svoji práci pod hlavičkou ústavu soudního znalectví v dopravě) a v pondělí 8 studentů. Všichni obhájili úspěšně své práce a prospěli u státní závěrečné zkoušky. Tématika prací byla obsáhlá, od tachografů nákladních vozidel přes zpracování dat z 3D skenování a dopravních nehod včetně výroby figuríny po projekčně zaměřené bakalářské práce z oblasti úprav komunikací, řešení parkování a problematiku cyklistické dopravy. Na pochvalu děkana bylo navrženo celkem 7 prací a 3 práce byly navrženy do soutěže Česká dopravní stavba roku 2019.

Gratulace absolventům 13. září od předsedkyně komise doc. Neubergové

Gratulace absolventům 16. září od předsedy komise doc. Čarského

Poslední seriál státnic se konal ve dnech 17. – 18. září na Pracovišti Děčín. K této komisi přišlo obhajovat své práce 9 studentů, témata byla opět různorodá, od projekčních úprav komunikací a křižovatek přes studie bezpečnosti, studie související s MHD až po mikrosimulační modely a 3D animace. Většina studentů obhájila své práce a úspěšně složila státní závěrečnou zkoušku, v jednom případě byla obhajoba neúspěšná, rovněž tak celkový výsledek státní závěrečné zkoušky.

Gratulace absolventům 17. září od předsedy komise doc. Čarského

Gratulace absolventům 18. září od předsedy komise doc. Čarského