Státní závěrečné zkoušky u komise pro železniční infrastrukturu a provoz, bakalářské studium

Komise pro železniční infrastrukturu a provoz se ke Státním závěrečným zkouškám v bakalářském studijním programu „B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“, obor: Dopravní systémy a technika sejde na našem ústavu v úterý 10. září 2019. Program dle níže přiloženého harmonogramu bude nabitý.