Martin Jacura: I v době “po COVIDu” budou absolventi oboru DOS tvořit budoucnost dopravy v Česku.

Vážené studentky, vážení studenti 3. semestru!

Pomalu se k Vám blíží jeden z nejdůležitějších aktů Vašeho studia – výběr projektu a oboru. Není radno výběrové řízení do projektů podcenit, v podstatě si tím vybíráte cestu, po které půjdete zbytek svého studia. Každý obor nabízí jiné projekty, jinou skladbu předmětů, každý směruje absolventa k jinému uplatnění.

Mně nyní dovolte pár řádků k oboru DOS – Dopravní systémy a technika, na kterém své projekty otevírá Ústav dopravních systémů. Proč právě DOS? Protože nabízí vzdělání v perspektivním oboru, ve kterém je stále velká poptávka po vysokoškolsky vzdělaných odbornících. Cílem studia je předávat  komplexní znalosti v oblastech veřejné dopravy, pozemních komunikací, kolejové dopravy, cyklistické dopravy, vlivu dopravy na životní prostředí, a to vše pod střechou jednoho obrovského tématu „Udržitelné mobility“. I přes současnou situaci související s pandemií COVID-19 jsme plni optimismu, že právě o absolventy oboru DOS, “DOSáky”, bude zájem i tehdy, až se vše vrátí zpět do „normálních kolejí“ a ekonomika se bude vzpamatovávat z důsledků všech omezení. Lze předpokládat, že mírně klesne každodenní dojíždění, je možné očekávat, že se částečně změní dopravní chování obyvatel, s jistotou však můžeme konstatovat, že „doba koronavirová“ bude mít jako jeden z důsledků tlak na využívání chytrých a uživatelsky přívětivých řešení postavených na principech udržitelné mobility. A zde bude místo pro Vás, naše absolventy, a pro Vaše návrhy. Kdy jindy bude tolik možností prosadit nové projekty, nové pohledy na řešení veřejného prostoru, místních komunikací, přestupních terminálů VHD, než v nejbližších letech? Tuto šanci bychom neměli promarnit!

Letos poprvé stojíme na rozcestí bez možnosti osobně vysvětlit náplň jednotlivých oborů, poprvé bude rozcestník mezi projekty a obory probíhat v dálkové formě. Bereme současnou situaci jako výzvu a, přestože nám osobní kontakt velmi chybí, využijeme všechny možné komunikační prostředky, abychom téměř až do Vašich domovů dodali informace o oboru DOS, i studentských projektech Ústavu dopravních systémů, ze kterých můžete vybírat. Sledujte prosím naše webové stránky i profil na Instagramu, kde Vám představíme jednotlivé studentské projekty, obor DOS i třeba zajímavé absolventy.

Mnoho zdaru při volbě Vaší další cesty fakultou za team K612 přeje Martin Jacura


V rámci našeho webu jsme pro vás připravili praktické informace o oboru DOS i přehled studentských projektů, které v rámci oboru DOS nabízí Ústav dopravních systémů. Zde je to nejdůležitější: