Začíná zkouškové období LS 2019/2020

Dnes začíná zkouškové období letního semestru akademického roku 2019/2020, respektive souběh zkouškového období a prezenční výuky předmětů, které nemohly být realizovány dálkově. A jaká jsou aktuální pravidla pro zkoušky i pohyb v budovách ČVUT?


Při pobytu v budovách ČVUT, včetně konání konzultací a zkoušek, musí studenti i zaměstnanci buď nosit ochranné pomůcky dýchacích cest, nebo dodržovat rozestupy minimálně 1,5 m.


Zkoušky z jednotlivých předmětů se mohou konat prezenčně (kontaktně) i distančně. O způsobu zkoušky rozhoduje garant příslušného předmětu, které je rovněž odpovědný za včasné a jednoznačné informování studentů.

Obecně pro zkoušky v aktuálním zkouškovém období platí:

  • pokud je zkouška konaná dálkově (distančně), musí být tato informace uvedena v KOSu u příslušného termínu
  • student či studentka může konání distanční zkoušky odmítnout, v takovém případě bude garantem předmětu umožněna prezenční forma zkoušky v pozdějším termínu; přihlášením na zkošku v KOSu student či studentka souhlasí s podmínkami konání zkoušky
  • při konání prezenčních (kontaktních) zkoušek bude ve skupině maximálně 15 osob

Přejeme vám hodně zdaru i pevné nervy při zkouškovém období. Věříme, že si se zkouškami hravě poradíte!