Martin Jacura: “Přeji Vám krásný letní semestr plný příjemných studijních zážitků, ale pochopitelně i osobní pohody, štěstí a úsměvů.”

Martin Jacura: “Přeji Vám krásný letní semestr plný příjemných studijních zážitků, ale pochopitelně i osobní pohody, štěstí a úsměvů.”

Vážené studentky, vážení studenti,

jménem všech členů Ústavu dopravních systémů Vás vítám v letním semestru ak. roku 2018/19. Kolegyně a kolegové se těší na setkávání s vámi, a to jak na celofakultním předmětu úvodního bloku bakalářského studijního programu 12ZTS – Železniční tratě a stanice, kde vám budou předávány další odborné znalosti z oblasti dopravní infrastruktury, tak na dalších předmětech  oboru DOS/DS, ve kterém se uskutečňuje převážná většina výuky zajišťované naším ústavem. Věříme, že zásady, zkušenosti a poznatky z provozu předávané zkušenými odborníky, obohatí Váš rozhled jak oblasti pozemních komunikací (12SDK – Silnice, dálnice a křižovatky; 12PPMK – Provoz a projektování místních komunikací; 12DOPS – Dopravní průzkumy a simulace), veřejné dopravy (12OMHD – Organizace a řízení MHD), tak v oboru architektury a územního plánování (12ZAR – Základy architektonického plánování,   12DOUP – Doprava v územním plánování).

Čti dál