Exkurze na výstavbu vysokorychlostní tratě Stuttgart – Ulm

Ústav dopravní systémů organizuje ve středu 15.5.2019 exkurzi na výstavbu vysokorychlostní tratě Stuttgart – Ulm. Součástí exkurze bude kromě samotné návštěvy staveniště i přednášky zástupců společnosti DB o projektu vysokorychlostí tratě Stuttgart – Ulm a o zavádění digitálního stavědla DSTW ETCS na síti DB Netz.

Podrobný program exkurze a podmínky přihlášení

Pro bližší informace kontaktujte organizátora exkurze doc. Ing. Lukáše Týfu, Ph.D. (tyfal@fd.cvut.cz)