Výsledky voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT

Již v neděli 8.12.2019 byly zveřejněny výsledky voleb do Akademického senátu Fakulty dopravní (AS ČVUT FD) i do Akademického senátu ČVUT (AS ČVUT). Kompletní výsledky, včetně zápisu z jednání volební komise, jsou k dispozici na webu fakulty.

Zvoleným senátorkám a senátorům gratulujeme a přejeme hodně zdaru při práci pro fakultu i univerzitu!