Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Začátkem února 2019 se na ústavu dopravních systémů uskutečnilo dvoudenní pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací k prodloužení platnosti povolení k výkonu činnosti dle § 18j odst. 4 zákona 13/1997 Sb. v platném znění, kterého se zúčastnilo 6 stávajících činných auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Přednášky v rámci školení předneslo 6 odborníků z praxe a 2 odborníci ze školícího pracoviště. Vlastní přednášky doprovázela bohatá diskuse mezi přednášejícími a posluchači.