Zóna sdílení názoru – poprvé, ale jistě ne naposledy

Na sv. Barborku (4.12.2018) se v CAMPu uskutečnil první workshop “Zóna sdílení názoru”, tedy setkání studentů ČVUT FD a zaměstnanců Institutu rozvoje a plánování hlavního městaPrahy (IPR). Po krátkém úvodu, představení IPRu a vysvětlení celkového konceptu práce na workshopu se studenti rozdělili do 4 tematických pracovních skupin: Metro S, Humanizace SJM, Cyklistika a Vize mobility pro Prahu po roce 2030. Po hodině  vyhrazené na činnost ujednotlivých „stolů“, nastala chvíle představení výsledků jednotlivých skupin. Studenti se zaujetím vysvětlovali své návrhy a odpovídali na dotazy svých kolegů i moderátorů workshopu. I společenské setkání po konci prezentace se neslo v duchu odborné diskuse, kdy mladí kolegové se zapálením debatovali o svém pohledu na problematiku a vysvětlovali, proč je z jejich pohledu navržený postup ten nejlepší.

Zjevná spokojenost z odborné i společenské úrovně byla znatelná na obou stranách, a tak workshop, nad nímž převzal záštitu děkan ČVUT FD, doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., a odborně jej připravila Sekce infrastruktury IPR v spolupráci s Ústavem dopravních systémů ČVUT FD, se nekonal naposledy. Další se uskuteční na jaře 2019, tentokrát na půdě fakulty, a bude cílen zejména na studenty oboru DOS.