Preference veřejné hromadné dopravy

Vítejte na webové prezentaci projektu nazvaného „Preference veřejné hromadné dopravy“ známého pro bakalářské studium též pod kódem 12X1PH, resp. pro studium magisterské jako 12X2PH. Náš projekt je zaměřen na veškerá témata spojená s preferencí všech druhů veřejné hromadné dopravy. To znamená, že se věnujeme všem možnostem, které upřednostňují, urychlují, zefektivňují či zlepšují veřejnou hromadnou dopravu a zvyšují její konkurenceschopnost vůči ostatním složkám dopravy, zejména pak vůči té individuální. Naše práce tedy rozhodně není pouze o preferenci tramvají či autobusů na křižovatkách nebo ve vyhrazených pruzích.

Čím se zabýváme?

Náš projekt je úzce spjat s městským plánováním a má přesah jak do organizace a koordinace městské hromadné dopravy, tak směrem do stavebních úprav komunikací či budování zcela nové infrastruktury. Zabývat se u nás tak můžete nejen klasickou preferencí veřejné hromady dopravy, ale i plánováním tras a jízdních řádů linek, jejich koordinací nebo uspořádáním dopravních uzlů.

Co v rámci projektu podnikáme?

Za běžné situace pořádáme exkurze do terénu nejen v rámci hlavního města Prahy, ale také jinde po České republice. Spíše ojediněle se s námi podíváte i do zahraničí. Především jde o návštěvy institucí zabývajících se v praxi veřejnou hromadnou dopravou, a to kvůli tomu, aby studenti získali potřebný kontakt s praxí. Díky nejrůznějším exkurzím s námi obecně získáte vhled do ekonomiky dopravního provozu, do úspor plynoucích z preference veřejné hromadné dopravy a do všeho, co stojí za provozováním linek MHD. Zhruba jednou měsíčně pořádáme schůzky, kde diskutujeme o aktuálních projektech týkajících se veřejné hromadné dopravy.

Odborníka na veřejnou dopravu neudělá z člověka to, že si v mládí hrál s mašinkami, ani to, že rád pořizuje fotografie s dopravní tématikou, nýbrž to, že se neustále vzdělává ve svém oboru, o získaných vědomostech i praktických zkušenostech přemýšlí a dává si je do souvislostí. Ing. Vladimír Pušman, Ph.D.

Vedoucí projektu

Projekt řídí tři vedoucí, kteří jsou externími spolupracovníky fakulty, přičemž v praxi se všichni zabývají veřejnou hromadnou dopravou, její preferencí a uživatelskou přívětivostí, jen každý z jiného úhlu pohledu. Jmenovitě jde o:

  • Ing. Vladimír Pušman, Ph.D. (Dopravní podnik hl. m. Prahy) se zabývá zejména tramvajovým provozem a organizací a koordinací VHD, e-mail: pusmavla@fd.cvut.cz
  • Ing. Ivo Novotný, Ph.D. (ROPID) se zabývá zejména opatřeními přímé preference VHD, e-mail: novotivo@fd.cvut.cz
  • Ing. Ondřej Nováček (Dipro) se zabývá zejména projektováním dopravních cest a dopravních terminálů, e-mail: novacon2@fd.cvut.cz

Naši vedoucí Vám rádi pomohou s řešenými problémy a zodpoví nejrůznější zvídavé dotazy. Je možno je kdykoli kontaktovat e-mailem

Jak přistupujeme k závěrečným pracím?

Při výběru témat závěrečných prací nabízíme studentům možnost vlastní volby, kterou s nimi konzultujeme. Pokud se studentovi nedaří vlastní volba tématu, nebo o něm nemá jasnou představu, doporučujeme ke zpracování aktuální témata dle našeho výběru. Ke zpracování se snažíme nabízet zejména témata vycházející z aktuálních, reálně existujících problémů či požadavků místních samospráv.

Studenti a závěrečné práce

Pro představu uvádíme zajímavé bakalářské a diplomové práce některých našich studentů z nedávné minulosti. Budeme rádi, když do nich nahlédnete a případně se necháte inspirovat k volbě vlastního tématu!

Schůze projektu

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 jsme se na půdě naší Fakulty setkali nad tématem přestavby dálnice D4 a navazující silnice I/4 mezi Mníškem pod Brdy a hranicemi hlavního města Prahy. Řešena byla hlavně problematika normám neodpovídajících zastávek umístěných přímo na dálnici, které jsou pozůstatkem z dob, kdy byla komunikace v této lokalitě rychlostní silnicí. Zaměřili jsme se na možnosti zachování některých zastávek v rámci kolektorových pásů a odpočívek a zároveň adekvátní náhradu těch zrušených, což vyvolá nutnost změn linkového vedení v oblasti Mníšku. Dotkli jsme se rovněž problematiky financování veřejné dopravy a infrastrukturních staveb.

Ve čtvrtek 20. října 2022 jsme se na krátké projektové schůzce připravili na Prezentaci projektů, prodiskutovali novou smyčku na Depu Hostivař a následně důkladně probrali, jak studenti válčí se svými závěrečnými pracemi.

Úterý 7. 6. 2022 jsme zasvětili interní prezentaci témat pro závěrečné práce. Naši svěřenci si pro závěrečné práce vybrali vskutku různorodá témata, v jejichž rámci se budou věnovat problematice zavádění dlouhých tramvajových vlaků do pražských ulic, alternativních pohonů do veřejné dopravy i tradiční preferenci na křižovatkách. Další studenti se budou zabývat dopravou v Třebíči a výběrem vhodné lokality pro novou pražskou vozovnu tramvají. Bude to jízda.

Dne 4. 5. 2022 v odpoledních hodinách jsme v rámci tradiční vycházky po lokalitách zajímavých dopravně, po stránce preferenčních opatření i řešení veřejného prostoru navštívili Florenc a Těšnov, okolí zastávek Hlavní nádraží a dále zrevitalizované Rašínovo nábřeží. Na vyjmenovaných místech jsme si konkrétně ukázali různé varianty „lega“, což je plastová obruba používaná v posledních letech v hlavním městě k dočasnému rozšíření zastávkových ostrůvků a jiných ploch pro pěší, řeč přišla rovněž na nový městský mobiliář. Nakonec jsme se přesunuli přes přestupní uzel Podolská vodárna do zastávky Přístaviště, kde jsme dlouze diskutovali nad problematikou střetu představ dopravních inženýrů s vizemi politiků.