12X1DO/12X2DO – Dopravní obslužnost

Vítáme Vás na stránce projektu X1/X2DO „Dopravní obslužnost“. Náš studentský projekt se průřezově zabývá dopravní obslužností území, a to z hlediska jak veřejné, tak i individuální dopravy. Projekt je (v rámci projektově orientované výuky) určen pro studenty 2. a 3. bakalářského studia a studenty 1. a 2. ročníku magisterského studia oboru DOS „Dopravní systémy a technika“.

Náplň projektu

Náplní projektu je nejen řešení dopravní obsluhy v území, ale i přestupní uzly veřejné dopravy, či navrhování projekčních úprav v oblasti železniční infrastruktury, městské kolejové dopravy a v neposlední řadě také místních komunikací. V rámci svého zájmu se tedy můžete věnovat nejrůznějším tématům – projekčním úpravám železničních stanic, úpravám přilehlých přednádraží, úpravám tramvajových tratí, přeložkám železničních tratí, návrhem a optimalizací linkového vedení městské hromadné dopravy a mnohými dalšími. Náplň projektu můžeme shrnout do následujících bodů

Linkové vedení

Úpravy linkového vedení, zavádění nových linek, zlepšování linek existujících, zahušťování intervalu na soudobé standardy, zajišťování přestupů a návazností, definování potřebných požadavků na infrastrukturu, vznik nových přepravních stanovišť či přesuny stávajících do výhodnějších poloh pro lepší dostupnost veřejné dopravy lidem.

Infrastuktura

Pro optimální linkové vedení je nezbytná kvalitní a účelně řešená infrastruktura. Zkracování cestovních dob zrychlováním i vznikem nových dopravních cest, zvyšování kapacity stávající infrastruktury, usnadňování přestupů vhodným řešením terminálů, a to nejen pro osobní přepravu, ale rovněž pro přepravu zboží, jež je motorem naší ekonomiky.

Urbanismus

Řešení dopravní cesty v území tak, aby nebyla pouhým koridorem, jež třísní tvář měst i krajiny, ale zajistit její snoubení s přilehlým okolím, a to vše při zlepšování každého z myslitelných parametrů pro všechny zúčastněné: obyvatele, cestující, přepravce, samosprávy i přírodu.

Bezpečnost

Bezpečnost k dopravě patří stejně neodmyslitelně jako červená čepice k výpravčímu. A proto je její zajištění i naším cílem, který nespouštíme z mysli při řešení každé problematiky.

Celospolečenský přesah

Náš projekt rovněž velmi ctí odkaz našich předků a udržitelnost. Naším cílem je zlepšovat dopravu, vždy však tak, aby nedošlo k nenávratnému poškození. Toho jsou důkazem některé práce našich studentů, namátkou rekonstrukce žst. Lužná u Rakovníka, či provoz parních vlaků pod dohledem vlakového zabezpečovače ETCS.

Pro inspiraci si neváhejte prohlédnout příklady úspěšně obhájených bakalářských a diplomových prací absolventů našeho projektu.

Proč zvolit projekt Dopravní obslužnost ?

  • přátelská atmosféra na projektu,
  • možnost účastnit se exkurzí propojených s praxí, výjezdních zasedání projektu a dalších akcí,
  • řešení aktuálních témat propojených s praxí v rámci bakalářských a diplomových prací pod vedením renomovaných odborníků z praxe,
  • získání zkušeností a poznatků, které budete moct uplatnit v budoucím studiu a zaměstnání,
  • široké uplatnění absolventů.

Projektové schůzky se konají pravidelně, přibližně pětkrát za semestr. Konány jsou vždy v časech aktuálně přizpůsobených rozvrhu daného semestru. Studenti závěrečných ročníků, tedy třeťáci bakaláři a druháci magistři, se již neúčastní společných projektových úkolů, věnují se dokončování svých závěrečných prací.

Ostatní členové kooperují při řešení společného úkolu. K úspěšnému završení závěrečných prací našich přátel se snaží maximální možnou měrou, ať již podporou či připomínkami, pomoci každý z členů projektu.

Při výběru tématu bakalářské/diplomové práce má student možnost zvolit téma dle vlastních preferencí a přání. Nerozhodnutým pomohou s výběrem tématu naši odborní vedoucí. Obhájené závěrečné práce si můžete prohlédnout v sekci „Absolventi“.

Vedoucí projektu

Ing. Martin Jacura, Ph.D. (jacura@fd.cvut.cz)

Martin Jacura je vedoucím projektu již od jeho založení. Je kmenovým zaměstnancem ČVUT v Praze Fakulty dopravní, Ústavu dopravních systémů, kde momentálně zastává funkci vedoucího ústavu. Jeho odbornou specializací je zejména infrastruktura kolejové dopravy, železniční provoz a navrhování železničních stanic a přestupních terminálu VHD. K jeho zájmům patří kromě veřejné a železniční dopravy (včetně její historie) turistika, hudba a dobré jídlo a pití.

Ing. Ondřej Trešl (tresl@fd.cvut.cz)

Ondřej Trešl je již rovněž zasloužilý vedoucí projektu. Zabývá se především stavbami kolejové dopravy a městskou dopravní infrastrukturou. Pracuje ve společnosti DIPRO spol. s r.o. a zároveň přednáší na ČVUT FD problematiku tramvajové dopravy. Mezi jeho zájmy patří hrabání listí, sekání trávy a možná někdy i rekreační cykloturistika a běžky. Jeho cílem je nalézt zpět nadhled a ztracený optimismus.

Ing. David Vodák, Ph.D. (vodakdav@fd.cvut.cz)

David Vodák je již stálým vedoucím projektu. Ještě nedávno však byl členem tohoto projektu jako student. David pracuje na SŽ na Odboru strategie a zároveň působí na Ústavu dopravních systémů FD ČVUT. Jeho odborným zaměřením je projektování železničních tratí a stanic, mezi jeho zájmy patří lyžování, cyklistika, psí spřežení a obecně doprava.

Ing. Bc. Jan Kruntorád (kruntjan@fd.cvut.cz)

„Krunťák“ rozšířil naši řadu vedoucích teprve nedávno. Nyní je naším čtvrtým a zároveň posledním vedoucím projektu. V rámci Honzova doktorského studia se s ním můžete potkat jako se cvičícím na dvanáctkových předmětech. Své zkušenosti nasbíral například v IDSK či ROPIDu, kde působil jako projektant linkového vedení a zpracovatel dopravních průzkumů. Pohlíží na VD jako na celek, a proto skvěle doplňuje tým vedoucích. Má rád sport, především „gaučing“, avšak nepohrdne ani dobrým jídlem a konverzací s přáteli.

„Celková atmosféra na projektu je přátelská a tvůrčí. Schůze projektu probíhají zhruba jednou měsíčně a pro zpestření jsou zařazeny zajímavé exkurze, či výuka v terénu. V rámci projektu řešíme i velmi zajímavé skupinové projekty.“

Absolventi

Jedním z necelé stovky našich absolventů je i Ing. David Strunz, MSc, který v současné době pracuje pro britskou společnost Great Western Railway na pozici Development Manager, o našem projektu prohlásil toto: „Na projektu se mi líbila rozmanitost osobností, jsou v něm jak lidé, kteří rozumí každému milimetru technického návrhu dopravní infrastruktury, tak lidé, kteří umí vypravit vlak, nebo ti, kteří se zaměřují na ‘měkké’ aspekty dopravního cyklu, zákaznický komfort a lidskou psychologii.“

Dalším z úspěšných lidí, kteří prošli naším projektem je i Ing. Čeněk Maléř. Ten v současné době vykonává pozici provozně-přepravního náměstka ve společnosti KŽC Doprava.

Naši současní studenti jsou například zaměstnanci Správy železnic, AFRY CZ, IDSK, Institutu plánování a rozvoje, Leo Expressu či citylogistických společností…

Obhájené závěrečné práce

Bc. Jakub Svozil
obhájená bakalářská práce: Přeshraniční dopravní obslužnost v oblasti Bílých Karpat

Bc. Štěpán Šubrt
obhájená bakalářská práce: Potenciál trati Hostivice – Podlešín

Bc. Jaromír Urban
obhájená bakalářská práce: Návrh přestupního terminálu Vodňany

Bc. Luboš Pospíšil
obhájená bakalářská práce: Provozní koncepce trati Dolní Lipka – Hanušovice

Bc. Martin Ráž
obhájená bakalářská práce: ETCS ve vztahu k provozu historických vozidel

Bc. Jáchym Thon
obhájená bakalářská práce: Rekonstrukce ŽST. Lužná u Rakovníka

Bc. Vít Šálek
obhájená bakalářská práce: Dopravní spojení Litovel – Olomouc

Bc. Jakub Pospíšil
obhájená bakalářská práce: Provozní koncept trati Domažlice – Planá u M. L.

Bc. Petr Špindler
obhájená bakalářská práce: Dopravní obsluha oblasti Příbram – Zdice

Ing. Jiří Čížek
obhájená bakalářská práce: Prověření zvýšení propustnosti železniční trati Neratovice – Brandýs nad Labem
obhájená diplomová práce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Česká Lípa – Jedlová

Ing. Karel Síbrt
obhájená bakalářská práce: Nový provozní koncept Čerčany – Ledečko – Kolín
obhájená diplomová práce: Rozvoj linky metra C v jihovýchodním sektoru

Ing. Jakub Havelka
obhájená bakalářská práce: Dopravní obslužnost Rožmitálu pod Třemšínem
obhájená diplomová práce: Optimalizace veřejné dopravy na Hořovicku

Ing. Lukáš Andras
obhájená bakalářská práce: Koncepce úprav tarifních bodů v traťovém úseku Veselí n. L. – České Velenice
obhájená diplomová práce: Infrastruktura MHD Kolín

Ing. Prokop Vitvar
obhájená bakalářská práce: Prověření úprav trati Nymburk – Jičín
obhájená diplomová práce: Optimalizace železniční trati Martinice v K. – Rokytnice n. J.

Ing. Roman Lamberský
obhájená bakalářská práce: MHD v Hradci Králové
obhájená diplomová práce: Optimalizace linkového vedení MHD Hradec Králové

Ing. Tomáš Blahovec
obhájená bakalářská práce: Rekonstrukce ŽST Rybník
obhájená diplomová práce: Alternativy spojení Praha – Slaný

Ing. Vladislav Gončukov
obhájená bakalářská práce: Prověření obnovy dopravny Luka pod Medníkem
obhájená diplomová práce: Rekonstrukce žst. Domažlice

Bc. Soňa Kernerová
obhájená bakalářská práce: Návrh úprav autobusového nádraží v Lounech
přechod na jiný projekt

Ing. Martin Kuchař
Obhájená bakalářská práce: Možnosti zkrácení jízdních dob v úseku Tábor – Ražice           
Obhájená diplomová práce:  Rekonstrukce žst. Mělník

Ing. Václav Táborský
Obhájená bakalářská práce: Terminál veřejné dopravy v Soběslavi                                          
Obhájená diplomová práce:  Optimalizace veřejné dopravy v oblasti Blanského lesa

Ing. Pavel Urban
Obhájená bakalářská práce: Veřejná hromadná doprava v Táborské aglomeraci
Obhájená diplomová práce: Úprava autobusového nádraží v Kutné Hoře

Bc. Gabriela Sidorinová
Obhájená bakalářská práce: Analýza a optimalizace dopravy v klidu v Zeleném Údolí v Praze
přechod na jiný projekt

Bc. David Korbelář
obhájená bakalářská práce: Ověření průjezdnosti požární techniky v městské části Praha 11 – Chodov
přechod na jiný projekt

Bc. Adam Hoffmann
obhájená bakalářská práce: Rekonstrukce ŽST Blatno u Jesenice
přechod na jiný projekt

Ing. Nikola Kuchařová
Obhájená bakalářská práce: Aplikace standardů PID na autobusové stanice a zastávky v Kutné Hoře
Obhájená diplomová práce: Cyklointegrační opatření v Havlíčkově ulici v Kolíně

Ing. Martin Formáček
Obhájená bakalářská práce: Modernizace železniční stanice Kropáčova Vrutice
Obhájená diplomová práce: Modernizace železniční stanice Kostelec u Jihlavy

Ing. Juraj Bazár
Obhájená bakalářská práce: Porovnání norem pro navrhování železničních stanic v ČR a SR
Obhájená diplomová práce: Porovnání návrhových parametrů železničních stanic v ČR a zahraničí

Bc. Pavel Pechač
Obhájená bakalářská práce: Modernizace železniční stanice Slaný

Ing. Václav Lauda
Obhájená bakalářská práce: Úprava světelně řízené křižovatky ulic Tyršova a U Prazdroje v Plzni
Obhájená diplomová práce: Přestupní bod Praha Opatov

Bc. Tomáš Novotný 
Obhájená bakalářská práce: Variantní řešení autobusového nádraží Humpolec
magisterské studium dokončuje na jiném projektu

Bc. Jiří Petříček
Obhájená bakalářská práce: Modernizace železniční stanice Ledečko
Studium magisterské dokončuje na Fakultě strojní ČVUT

Ing. Jan Krejčí
Obhájená bakalářská práce: Rekonstrukce železniční stanice Bakov nad Jizerou
Obhájená diplomová práce: Modernizace traťového úseku Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště

Ing. Valeriya Vanting
Obhájená bakalářská práce: Rekonstrukce železniční stanice Železný Brod
Obhájená diplomová práce: Rekonstrukce žst. Praha-Čakovice

Ing. Eduard Binko
Obhájená bakalářská práce: Traťová spojka Mladá Boleslav Debř – Mladá Boleslav město
Obhájená diplomová práce: Regulace dopravní obsluhy ve vybraných oblastech obcí Úvaly a Tuklaty

Ing. Jan Kruntorád
Obhájená bakalářská práce: Dopravní obslužnost Jihlavy
Obhájená diplomová práce: Dopravní obslužnost Benešovska

Ing. Aleš Novotný
Obhájená bakalářská práce: Rekonstrukce železniční stanice Semily
Obhájená diplomová práce: Možnosti úprav traťového úseku Plzeň – Klatovy

Ing. Tereza Pajerová
Obhájená bakalářská práce: Optimální řešení prostoru Náměstí Míru v Sobotce
Obhájená diplomová práce: Optimální řešení Náměstí Bratří Synků v Praze

Ing. Čeněk Maléř
Obhájená bakalářská práce: Umístění přestupního terminálu veřejné dopravy v Karlových Varech
Obhájená diplomová práce: Obnova železniční trati Kamenický Šenov – Kamenický Šenov horní nádraží

Ing. Vojtěch Zejval 
Obhájená bakalářská práce: Analýza dopravního řešení Benátek nad Jizerou
Obhájená diplomová práce: Přestupní bod veřejné dopravy ve městě Jilemnice

Ing. BSc. David Strunz
Obhájená bakalářská práce: Monetary Policy in the Czech Republic
Obhájená diplomová práce: Řešení interiérů železničních kolejových vozidel

Bc. Klára Cieslová
Obhájená bakalářská práce: Preferenční osa Spořilov – Želivského

Ing. Jan Beránek
Obhájená bakalářská práce: Dopravní obslužnost na hranicích Středočeského a Ústeckého kraje
Obhájená diplomová práce: Řešení dopravní obsluhy na hranicích okresu Louny a Kladno

Ing. Hana Šleisová
Obhájená bakalářská práce: Dopravní obslužnost rekreačního centra Bedřichov v Jizerských horách
Obhájená diplomová práce: Posouzení zrušení zast. Nová Ves nad Nisou

Ing. David Vodák
Obhájená bakalářská práce: Modernizace trati Veselí nad Lužnicí Jindřichův Hradec
Obhájená diplomová práce: Zhodnocení variant úprav traťového úseku Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec

Ing. Jiří Záruba
Obhájená bakalářská práce: Přestupní terminál VHD Frýdlant v Čechách
Obhájená diplomová práce: Rekonstrukce železniční stanice Turnov

Ing. Tereza Jandová
Obhájená bakalářská práce: Dopravní obsluha rekreační oblasti Máchovo jezero
Obhájená diplomová práce: Vliv odbavovacích systémů na cestovní dobu linek MHD

Ing. Jan Beneš
Obhájená bakalářská práce: (absolvent bakalářského studia mimo ČVUT)
Obhájená diplomová práce: Dopravní obsluha Kdyňska veřejnou hromadnou dopravou

Ing. Martin Fafejta, DiS.
Obhájená bakalářská práce: (absolvent bakalářského studia mimo ČVUT)
Obhájená diplomová práce: Alternativní vedení trasy D metra ze stanice Pankrác

Ing. Filip Holenda
Obhájená bakalářská práce: Přednádraží v Poděbradech
Obhájená diplomová práce: Úprava přednádražního prostoru v Poděbradech

Ing. Jakub Hušek
Obhájená bakalářská práce: Dopravní obsluha rekreačních center v Jizerských horách
Obhájená diplomová práce: Optimalizace dopravní obsluhy v oblasti Jablonec n. N. – jih

Ing. Tomáš Kučera
Obhájená bakalářská práce: (přechod z jiného projektu)
Obhájená diplomová práce: Vícevozová železniční jednotka pro přepravu kontejnerů

Ing. Tomáš Trachta
Obhájená bakalářská práce: Česká Kamenice – přestupní uzel veřejné dopravy
Obhájená diplomová práce: Prověření využitelnosti osobní žel. dopravy pro obsluhu Děčína

Ing. Michal Vopelka
Obhájená bakalářská práce: Optimalizace železniční trati Trutnov – Teplice nad Metují
Obhájená diplomová práce: Rekonstrukce žst. Trutnov střed

Ing. Jan Čáslava
Obhájená bakalářská práce: Rekonstrukce žst. Sadská
Obhájená diplomová práce: Žst. Nymburk město

Ing. Pavel Pěchota
Obhájená bakalářská práce: Nekonvenční multimodální přepravní systémy
Obhájená diplomová práce: Terminál KND

Ing. Jiří Pelant
Obhájená bakalářská práce: Analýza spojení Posázaví s Prahou
Obhájená diplomová práce: Úprava traťového úseku Praha – Vrané n. Vlt. pro příměstskou osobní dopravu

Ing. Zdeněk Prokeš
Obhájená bakalářská práce: Rekonstrukce přednádraží v Českém Brodě
Obhájená diplomová práce: Dopravní obslužnost městské části Praha Zbraslav

Ing. Jan Růžička
Obhájená bakalářská práce: Přednádraží Čelákovice
Obhájená diplomová práce: Zlepšení dopravní obsluhy obchodního centra Černý Most

Ing. Libor Šebek
Obhájená bakalářská práce: Optimalizace MHD v Mělníku
Obhájená diplomová práce: (přechod na jiný projekt)

Ing. Věra Bobková
Obhájená bakalářská práce: Přestupní body VHD na Šluknovsku
Obhájená diplomová práce: Dopravní obsluha rekreačního centra Monínec

Ing. Luboš Valášek
Obhájená bakalářská práce: Provozní využití traťového úseku Třebovice v Č. – V. Opatovice
Obhájená diplomová práce: Koncepce dopravní obsluhy Moravské Třebové a Jevíčka

Ing. Alexandr Ryba
Obhájená bakalářská práce: Dopravní obsluha Krupky
Obhájená diplomová práce: Možnosti využití železnice pro dopravní obsluhu Zbraslavi

Ing. Jakub Horák
Obhájená bakalářská práce: Problematika dopravy do ZŠ Liběchov
Obhájená diplomová práce: Možnosti úprav přestupního terminálu Liberec – Fügnerova

Ing. Iveta Kinčlová
Obhájená bakalářská práce: Návazná doprava do přestupního uzlu VHD Kralupy nad Vltavou
Obhájená diplomová práce: Návrh nových železničních zastávek v oblasti městské části Praha-Kbely

Ing. David Havlíček
Obhájená bakalářská práce: Zlepšení dopravní obsluhy průmyslových zón v okolí Jihlavy
Obhájená diplomová práce: Optimalizace terminálu hromadné dopravy a návrh linek MHD po zprovoznění metra A v oblasti Prahy 6

Ing. Josef Kudláček
Obhájená bakalářská práce: Optimalizace MHD v Pardubicích
Obhájená diplomová práce: Optimalizace MHD v Pardubicích – přednádraží

Ing. Jana Nebeská
Obhájená bakalářská práce: Dopravní obslužnost v Českém švýcarsku (jižní část)
Obhájená diplomová práce: Studie úprav přednádražního prostoru v Litoměřicích

Ing. Veronika Novotná
Obhájená bakalářská práce: Řešení přestupního uzlu Nymburk hl. n.
Obhájená diplomová práce: Úprava veřejné hromadné dopravy v Milovicích

Ing. Ludmila Pavlovičová
Obhájená bakalářská práce: (přechod z jiného projektu)
Obhájená diplomová práce: Prověření nezbytnosti výstavby jezů na Labi

Ing. Mirek Snížek
Obhájená bakalářská práce: Zlepšení dopravního spojení Říčanska a Prahy
Obhájená diplomová práce: Optimalizace dopravní obsluhy a přestupních vazeb v oblasti Říčanska

Ing. Leoš Suchomel
Obhájená bakalářská práce: Modernizace žst. Praha-Horní Počernice
Obhájená diplomová práce: Modernizace žst. Čelákovice včetně navazujícícho traťového úseku směr Praha

Ing. Marián Svetlík
Obhájená bakalářská práce: Optimalizace dopravní obsluhy centrální části Krkonoš
Obhájená diplomová práce: Variantní řešení dopravní obsluhy centrální části Krkonoš

Ing. Aleš Svoboda
Obhájená bakalářská práce: Dopravní obslužnost center letní rekreace v Jizerských horách
Obhájená diplomová práce: Optimalizace dopravy v Bedřichově

Ing. Marek Sýkora
Obhájená bakalářská práce: Dopravní obslužnost průmyslových oblastí frýdecko-místecka
Obhájená diplomová práce: Dopravní obslužnost průmyslové zóny Ostrava-Hrabová se zvláštním přihlédnutím ke kombinované dopravě

Ing. Jakub Točín
Obhájená bakalářská práce: Dopravní obsluha Moldavy
Obhájená diplomová práce: Optimalizace přestupních vazeb autobus – vlak v Berouně

Ing. Michal Turek
Obhájená bakalářská práce: Řešení dopravní obsluhy průmyslové zóny Nošovice
Obhájená diplomová práce: Návrh dopravního řešení nové městské čtvrti na Praze 5

Ing. Radek Vaňkát
Obhájená bakalářská práce: (přechod z jiného projektu)
Obhájená diplomová práce: Řešení nákladní dopravy v severovýchodní části Středočeského kraje

Ing. Karel Vodička
Obhájená bakalářská práce: (přechod z jiného projektu)
Obhájená diplomová práce: Dopravní obsluha Českého ráje – přestupní terminál Turnov

Ing. Lukáš Zeman
Obhájená bakalářská práce: Řešení dopravní obsluhy Jílovska
Obhájená diplomová práce: Optimalizace terminálu hromadné dopravy a návrh linek MHD po zprovoznění metra D v oblasti Prahy 4

Ing. Jiří Kadleček
Obhájená bakalářská práce: Dopravní obslužnost Šluknovského výběžku
Obhájená diplomová práce: (přechod na jiný projekt)

Ing. Jan Kněžínek
Obhájená bakalářská práce: Dopravní obslužnost center zimní rekreace v Jizerských horách
Obhájená diplomová práce: (na jiném ústavu)

Ing. Ladislav Matouš
Obhájená bakalářská práce: Přeprava jízdních kol v Českosaském Švýcarsku
Obhájená diplomová práce: (přechod na jiný projekt)

Ing. Vladimíra Mrázková
Obhájená bakalářská práce: Optimalizace VHD v Děčíně-Želenicích
Obhájená diplomová práce: (přechod na jiný projekt)

Ing. Lukáš Ptáček
Obhájená bakalářská práce: Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace ve vybraných přestupních uzlech VHD
Obhájená diplomová práce: Studie řešení úseku silnice I/15 v Litoměřicích

Ing. Michal Suchý
Obhájená bakalářská práce: Úprava místních komunikací u hřbitova Folknáře
Obhájená diplomová práce: (přechod na jiný projekt)

Ing. Kristýna Svobodová
Obhájená bakalářská práce: Problematika dopravy v klidu v Lysé nad Labem
Obhájená diplomová práce: (přechod na jiný projekt)