ČVUT v PRAZE | FAKULTA DOPRAVNÍ | ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ
 

Společná laboratoř tunelových systémů

Společná laboratoř tunelových systémů (SLTS) vytváří kompetenční centrum systematicky spolupracující na optimalizaci a trvalém zvyšování bezpečnosti tunelových systémů v České republice a Slovenské republice, a to zejména posunutím úrovně poznání v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a následným propojením teorie a praxe.

Laboratoř vytváří subjekty:

 • ČVUT v Praze Fakulta dopravní
 • ELTODO EG, a.s.
 • Žilinská universita v Žilině Elektrotechnická fakulta

Podrobné cíle SLTS jsou:

 • tvorba teoretických nástrojů pro analýzu a řízení rizik v silničních a železničních tunelech v České republice a Slovenské republice
 • rozvoj teorie řízení procesů v tunelech na principech dopravní telematiky
 • společná účast na výzkumných projektech a koordinovaná účast ve standardizaci v rámci CEN a Mezinárodní tunelové asociaci PIARC
 • výzkum HMI ve specifických tunelových podmínkách
 • rozvoj znalostních systémů pro oblast tunelů a školení pro obsluhu tunelů
 • spolupráce v rámci zadávání, řešení a recenzování bakalářských, diplomových a doktorských prací
 • spolupráce na tvorbě standardů

Odborná garance:

 • za Českou republiku: prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
 • za Slovenskou republiku: prof. Ing. Juraj Spalek, Ph.D.
  
nahoru ENGLISH VERSION   © 2006 - 2018 ČVUT FD K612