ČVUT v PRAZE | FAKULTA DOPRAVNÍ | ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ
 

Dopravně inženýrská laboratoř Ústavu dopravních systémů

Hlavním úkolem Dopravně inženýrské laboratoře na Ústavu dopravních systémů je výzkum základních dopravních charakteristik pomocí přístrojového vybavení.

Kontakty:

doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.

Vybavení laboratoře:

 • Měření rychlostí vozidel pomocí laserového radaru Riegl,
 • Měření rychlostí, intenzit, časových odstupů a skladby dopravního proudu pomocí statistického radaru Sierzega SR4 prezentace v pdf,
 • Měření rychlostí a intenzit pomocí zpětného ukazatele rychlostí Sierzega GR42 prezentace v pdf,
 • Sčítačky od firmy Schuhco, GmbH pro zjištění intenzity dopravního proudu v profilu komunikace nebo v křižovatce (možnost vyhodnocení skladby dopravního proudu). Výsledkem jsou data potřebná k sestrojení zátěžového diagramu intenzit prezentace v pdf,
 • Měření akustického tlaku (hluku z dopravy) prezentace v pdf,
 • Trafficon (zařízení slouží k: prostorově – časovému sledování – principem měření je sledování trajektorií jednotlivých vozidel, získání kompletní sestavy základních charakteristik dopravního proudu I - H – V a další charakteristiky jako např. časové odstupy, délkové odstupy, obsazenost detektoru, klasifikace druhů vozidel, vznik kolon, zastavení vozidel atd.).

Software:

 • Sierzega SRA 5.1, Sierzega GRS 5.0 (software pro vyhodnocení statistických dat naměřených z radarů Sierzega SR4 a GR42),
 • Cadna A, software pro řešení akustické problematiky ve venkovním prostředí,
 • Hc8 (software pro stažení a vyhodnocení dat ze sčítaček Schuhco, GmbH),
 • Kreisel 7 (software pro výpočet kapacity okružních křižovatek),
 • Edip-Ka (software pro posuzování kapacity neřízené úrovňové křižovatky),
 • TP 189 (software vytvořený studenty ČVUT v Praze Fakulty dopravní z TP 189 „Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích“).

25.86 kB 14.66 kB 42.79 kB 41.81 kB 97.93 kB 43.05 kB 31.11 kB 57.91 kB 13.92 kB 28.59 kB 57.23 kB

  
nahoru ENGLISH VERSION   © 2006 - 2018 ČVUT FD K612