ČVUT v PRAZE | FAKULTA DOPRAVNÍ | ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ
 

Vědecká a výzkumná činnost ústavu

Vědeckovýzkumná činnost Ústavu dopravních systémů se zaměřuje na následující okruhy z oblasti dopravy:

 • optimalizace dopravní obsluhy území různých velikostí
 • návrhy terminálů veřejné hromadné dopravy
 • optimalizace přestupních vazeb ve veřejné hromadné dopravě
 • využívaní informaci ve veřejné hromadné dopravě
 • ohodnocení kapacit dopravní infrastruktury
 • návrh a hodnocení účinnosti inteligentních dopravních systémů
 • hodnocení dopravních systémů metodami kvalitativní a kvantitativní analýzy rizik
 • analýzy a audity bezpečnosti dopravy z pohledu infrastruktury
 • návrhy trasování liniových dopravních staveb
 • parametry cyklistické infrastruktury
 • zklidňovací opatření na pozemních komunikacích
 • dopravní modelování v makrospokopickém i mikrokopickém měřítku
 • integrace dopravních systémů
 • vztah dopravy a životního prostředí
 • dopravní terminologie a standardizace

 

Dokumenty vztahující se k vědě a výzkumu:

  
nahoru ENGLISH VERSION   © 2006 - 2018 ČVUT FD K612