ČVUT v PRAZE  |  FAKULTA DOPRAVNÍ  |  ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ
 

Požadavky na zakončení předmětů a jejich průběh

Požadavky k zápočtům a zkouškám a popis průběhu výuky předmětů, které jsou zajišťovány pedagogy z Ústavu dopravních systémů, jsou k dispozici v souboru/souborech na fakultním síťovém disku "H" v níže uvedeném adresáři, v němž jsou uloženy podadresáře jednotlivých předmětů s názvem v podobě oficiální zkratky předmětu (bez prefixu - začátku - označení ústavu).

H:\Studenti\K612\XXXX

  
nahoru  ENGLISH VERSION   © 2006 - 2018 ČVUT FD K612