ČVUT v PRAZE | FAKULTA DOPRAVNÍ | ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ
 

Odborné semináře ústavu

10.01.2013
Představení prací doktorandů ústavu:

 • Ing. Havlena: Informace v železniční dopravě
 • Ing. Vašica: Vliv různých konstrukcí a vedení trasy na hluk ze železniční dopravy prezentace v pdf
 • Ing. Michek: Dopravní modely a kvalita dopravy na pozemních komunikacích prezentace v pdf
 • Ing. Jiřík: Optimalizace stavebního a provozního uspořádání tramvajových zastávek prezentace v pdf

02.05.2012:

 • Ing. Kňákal (ELTODO): Jihozápadní dálniční okruh kolem Prahy – telematické technologie a vyhodnocení výsledků z doposud získaných dat prezentace v pdf
 • dr. Jacura a kol. (ČVUT FD): Optimalizace uspořádání zařízení pro přepravu osob v přestupních uzlech veřejné hromadné dopravy (shrnutí výsledků grantu SGS ČVUT) prezentace v pdf
 • Ing. Koukol (ČVUT FD), dr. Brečka (Asseco): Mikrosimulační model vybrané části města Trnava s implementací řízení provozu při vzniku kritických událostí prezentace v pdf

06.12.2011:

 • doc. Čarský: Posuzování kapacity křižovatek (informace o říjnové konferenci v Mariánských Lázních)
 • Ing. Vachtl: Komplexní řešení železničního spojení Praha – Beroun prezentace v pdf

20.04.2011:

 • doc. Vacín: Asfaltová pojiva a současná evropská legislativa
 • Ing. Kumpošt: Využití dopravních dat pro zlepšení možností parkování těžké nákladní silniční dopravy především na dálniční síti
 • dr. Hájek: Prodloužení pražské tramvajové trati v Podbabě – výhody a nevýhody realizované stavby z pohledu architektoury a urbanismu prezentace v pdf
 • Ing. Vyskočil: Prodloužení pražské tramvajové trati v Podbabě a výhledové prodloužení do Suchdola – pohled projektanta

24.11.2010:

 • doc. Nagy: Dynamická statistika prezentace v pdf
 • Ing. Adámek, Ing. Burgr: Moderní způsob sledování dopravní nehodovosti v Praze prezentace v pdf
 • Ing. Koukol: Mikrosimulační model úseku dálnice D1 a aplikací liniového řízení dopravy prezentace v pdf

01.07.2010:

 • doc. Nagy: K čemu je statistika? Hodně záleží na tom, co se po ní chce! prezentace v pdf
 • Ing. Parchanski: Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba prezentace v pdf
 • Ing. Zobal: Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně prezentace v pdf

18.03.2010:

 • Ing. Šajtar: Tunelový komplex Blanka (aktuální stav) prezentace v pdf
 • prof. Přibyl: Matematické postupy (až kam jsme došli...) prezentace v pdf
 • dr. Týfa & Ing. Jacura: Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém - výstupy projektu prezentace v pdf

08.12.2009 - Mikrosimulace dopravního proudu:

Ing. Koukol: Software PTV VISSIM – možnosti a využití na ČVUT FD prezentace v pdf

22.10.2009:

 • prof. Přibyl: Metody analýzy rizik prezentace v pdf
 • Ing. Höfler: Novinky ze silniční konference
 • Ing. Ládyš: Hluk z dopravy

10.06.2009
Představení výzkumných projektů řešených na ústavu:

 • dr. Týfa & Ing. Jacura: Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém prezentace v pdf
 • doc. Čarský: Stanovení principů a metod rozvoje cyklistické dopravy a infrastruktury
 • Ing. Höfler: Příprava výstavby dálnice D3 ve Středočeském kraji prezentace v pdf

 

Prezentace uložíte kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a zvolením "Uložit cíl jako...", "Uložit odkaz jako..." nebo "Save target as...".

  
nahoru ENGLISH VERSION   © 2006 - 2018 ČVUT FD K612