ČVUT v PRAZE | FAKULTA DOPRAVNÍ | ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ
 

Bezpečnostní audity

Zaměstnanci ústavu jsou schopní zpracovat bezpečnostní audit. Zároveň ústav zajišťuje akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací.

Akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací:

ČVUT v Praze Fakulta dopravní je akreditovaným pracovištěm MD ČR pro školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací, které se koná v prostorách Ústavu dopravních systémů ČVUT FD v Praze na Albertově. Termíny školení se předpokládají pravidelně dvakrát ročně při zájmu nejméně pěti uchazečů na termín (zejména kvůli praktické části - práce probíhá v týmu), přičemž první běh se uskutečnil v dubnu a červnu 2013.

Absolvování tohoto školení je jednou z podmínek prokázání odborné způsobilosti pro obdržení povolení k výkonu auditora bezpečnosti pozemních komunikací od Ministerstva dopravy ČR. Školení má rozsah 40 hodin a skládá se ze tří dnů teoretických přednášek a dvou dnů praktických cvičení. Školení je zaměřeno na teorii nehodovosti a bezpečnost silničního provozu, utváření komunikací bezpečných pro účastníky silničního provozu a právní a technické normy upravující bezpečnost silničního provozu a provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

Případní zájemci mohou kontaktovat níže uvedené osoby.

Cena školení nových uchazečů:

22 000 Kč vč. DPH (zahrnuje mj. občerstvení a sborník)

Cena pravidelného školení stávajících auditorů:

9 000 Kč vč. DPH (zahrnuje mj. občerstvení a sborník)

Kontakt, přihlášky a další informace:

doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.   (hlavní garant školení za ČVUT FD)
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.   (přihlašování na školení)

Připravovaná školení:

 • řádné školení pro nové uchazeče: 24.-26.10. a 29.-30.11. 2018
 • pravidelné školení pro stávající auditory: 24.-25.10. 2018

V případě zájmu kontaktujte, prosím, administrátora školení.

Uskutečněná školení:

 • 04.-06.10. + 02.–03.11. 2017
 • 01.-02.06. 2017
 • 02.-04.11. + 01.–02.11. 2016
 • 04.–06.11. + 03.–04.12. 2015
 • 01.-03.10. + 13.–14.11. 2014
 • 24.–26.04. + 13.–14.06. 2013

Vypracované audity:

 • Bezpečnostní audit a inspekce pozemních komunikací – lokalita Hradec Králové, část Třebeš, křižovatka ulic Stříbrná náves a Machkova
  (Ing. Josef Kocourek, Ing. Dagmar Kočárková, 2010)
 • Bezpečnostní audit pozemních komunikací – napojení bytových domů Lužná na komunikaci Půlkruhová v Praze 6
  (Ing. Josef Kocourek, Ing. Dagmar Kočárková, 2010)
 • Posouzení okružní křižovatky na ulici Kralická v jihovýchodní části města Prostějova
  (Ing. Josef Kocourek, Ing. Dagmar Kočárková, červenec 2006)
  Zpracováno na základě žádosti MěÚ Prostějov s cílem analyzovat geometrii okružní křižovatky z důvodu stížností nákladních dopravců na obtížný průjezd křižovatkou.
  V posudku bylo prověřováno:
  • Na základě sčítání intenzity dopravy na místě byla výpočtem posouzena kapacity okružní křižovatky. Kapacitně křižovatka vyhovuje i s kapacitními rezervami.
  • Nalezení bezpečnostních rizik stávající okružní křižovatky a doporučení k jejich nápravě.
 • Bezpečnostní audit na návrh křižovatky uli M. Horákové – Lipová – Na Bídě – Na Perštýně v Liberci
  (Ing. Josef Kocourek, Ing. Dagmar Kočárková, listopad 2006)
  • Analýza návrhu světelně řízené křižovatky s ohledem na vznik silných pěších proudů po výstavbě plánovaného obchodního centra.
  • Byla vyhledána bezpečnostní rizika navržené světelně řízené křižovatky, vyslovena doporučení k jejich odstranění.
  
nahoru ENGLISH VERSION   © 2006 - 2018 ČVUT FD K612