ČVUT v PRAZE | FAKULTA DOPRAVNÍ | ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ
 

Členství zaměstnanců ústavu v komisích a radách

Martin Höfler

 • CACE (od r. 2009)

Josef Kocourek

 • Sekce Bezpečnost při České silniční společnosti (od r. 2007)
 • Komise pro železniční přejezdy ve Středočeském kraji (od r. 2010)

Dagmar Kočárková

 • Asociace pro urbanismus a územní plánování (od r. 2000)
 • Sekce Silniční a městské dopravní inženýrství při České silniční společnosti (od r. 2008)

Bohumil Kubát

 • Autorizační komise ČKAIT (od r. 1993)

Kristýna Neubergová

 • Redakční rada Pražské techniky (od r. 2002)
 • Asociace pro urbanismus a územní plánování (od r. 2003)
 • Fórum vysokoškolských učitelů (od r. 2001)

Pavel Přibyl

 • Vědecká rada ministra dopravy (od r. 2002)
 • Národní delegát ve výboru C4 PIARC (od r. 2006)
 • Předseda technicko-normalizační komise TNK 136 Dopravní telematika (od r. 2001)
 • Národní delegát v evropské technické komisi CEN TC278 (od r. 1998)
 • Národní delegát v technické komisi ISO TC204 (od r. 1998)
 • Technická rada generálního ředitele ŘSD (od r. 2007)
 • Expertní skupina ministra dopravy (od r. 2008)
 • Vědecká rada FEL Žilinské univerzity (od r. 2009)

Iva Smejkalová

 • Komise pro životní prostředí a dopravu Úřadu MČ Praha-Újezd (od r. 2008)

Lukáš Týfa

 • Technicko-normalizační komise 141/1 Železnice – Kolej (od r. 2007)
  
nahoru ENGLISH VERSION   © 2006 - 2018 ČVUT FD K612