ČVUT v PRAZE  |  FAKULTA DOPRAVNÍ  |  ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ
 

Spolupracovníci ústavu

Beránek Petr, Ing. arch.

Cihlář Jiří, Ing.

Fajt Vladimír, Ing.

Fliegel Tomáš, Ing., Ph.D.

Filip Josef, Ing. Ph.D.

Hartmann Miroslav, Ing.

Hofhansl Petr, Ing., Ph.D.

Jurášek Pavel, doc. Ing., CSc.

Hájek Karel, Ing. arch., Ph.D.

Kotas Patrik, doc. Ing. arch.

Kodysová Anna, Ing.

Ládyš Libor, Ing.

Kukaň Vlastimil, doc. Ing., CSc.

Penc Miroslav, Ing., Ph.D.

Pušman Vladimír, Ing. Ph.D.

Rotter Tomáš, doc. Ing., CSc.

Šimůnek Jan, Ing.

Šrytr Petr, doc. Ing., CSc.

Trešl Jan, Ing.

Vachtl Martin, Ing.

Walla Ladislav, Ing.

Zobal Petr, Ing.

Zurynek Josef, Ing.

  
nahoru  ENGLISH VERSION   © 2006 - 2018 ČVUT FD K612