ČVUT v PRAZE  |  FAKULTA DOPRAVNÍ  |  ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ

ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav dopravních systémů
Horská 3 - 4. patro
128 03  Praha 2
tel.: 224 355 087
e-mail: nesladkova@fd.cvut.cz
web: http://k612.fd.cvut.cz